Beyin ve Omurilik Tümörleri ve İltihaplanmaları

Beyin ve Omurilik Tümörleri Nelerdir?
Beyin ve omurilik tümörleri beyin veya omurilikte kontrolden çıkmış anormal hücrelerin kitleleridir. Vücudun neredeyse herhangi bir bölgesindeki hücreler kansere dönüşebilir ve vücudun diğer alanlarına yayılabilir.

Vücudun diğer bölümlerinde benign (kanserli olmayan) ve malign (kanserli) tümörleri ayırt etmek çok önemlidir. İyi huylu tümörler yakın dokuları istila etmez veya uzak bölgelere yaymazlar, bu yüzden vücudun diğer bölgelerinde hayatı tehdit edici nitelikte olmazlar. Malign tümörlerin (kanserlerin) bu kadar tehlikeli olmasının ana nedenlerinden biri vücuda yayılabilmesidir.

Beyin tümörleri nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılmış olsa da, çoğu beyin ve omurilik dokusu yoluyla yayılabilir. Sözde iyi huylu tümörler bile büyüdükçe normal beyin dokularına basabilir ve yok edebilirler ve çoğu kez etkisiz hale getiren ve bazen ölümüne neden olabilecek hasara neden olabilirler. Bu nedenle doktorlar genellikle "beyin kanseri" yerine "beyin tümörleri" nden bahsederler. Beyin ve omurilik tümörleri ile ilgili başlıca kaygıları, ne kadar hızlı büyüdükleri, beyin veya omurilikten geri kalanlara ne kadar kolayca yayıldıkları ve eğer onlar Kaldırılabilir veya tedavi edilebilir ve geri gelmez. Ancak benign ve malign tümörler hayatı tehdit edebilir.

Çocuklarda beyin ve omurilik tümörleri yetişkinlerde görülen farklılık eğilimindedir. Genellikle farklı yerlerde oluşurlar, farklı hücre tiplerinden gelişirler ve farklı bir tedavi ve prognoza sahip olabilirler.

Santral sinir sistemi
Beyin ve omurilik tümörlerini anlamak için, beyin ve omurilik için tıbbi adı olan merkezi sinir sisteminin (CNS) normal yapısını ve fonksiyonunu bilmek yardımcı olur.

Beyin, düşünce, duygu, bellek, konuşma, görme, işitme, hareket ve çok daha fazlasının merkezi. Kafiyal sinirler olarak adlandırılan başın omuriliği ve özel sinirleri , beyin ile vücudun geri kalan kısmı arasında mesajlar taşırlar. Bu mesajlar kaslarımıza hareket etmeyi, duyularımız tarafından toplanan bilgileri iletmeyi ve iç organlarımızın işlevlerini koordine etmeye yardımcı olmasını söyler.

Beyin kafatası ile korunuyor. Aynı şekilde, omurilik, omurga kemikleri (omurlar) tarafından korunur.

Beyin ve omurilik, çevrili olup serebrospinal sıvı (CSF) adı verilen bir sıvı tarafından emilir . Beyin omurilik sıvısı, beyindeki ventriküler alanlarda bulunan koroid pleksus tarafından yapılır. Ventriküller ve beyin ve omurilik çevresindeki boşluklar BOS ile doldurulur.

Beynin ve omuriliğin parçaları
Beynin ana alanları serebral, serebellum ve beyin sapı içerir. Her alanın özel bir işlevi vardır.

Serebral: Beyincinin beyindeki büyük, dış kısımdır. 2 yarı küre (yarısı) oluşur ve akıl yürütme, düşünce, duygu ve dili kontrol eder. Aynı zamanda planlı (gönüllü) kas hareketlerinden (top atma, yürüme, çiğneme vb.) Ve görme, işitme, koku, dokunma ve ağrı gibi duyusal bilgiyi alma ve yorumlama sorumluluğundan da sorumludur.

Serebral hemisferdeki tümörün neden olduğu belirtiler tümörün bulunduğu yere bağlıdır. Sık karşılaşılan belirtiler şunlardır:

Nöbetler
Konuşmada zorluk
Depresyon gibi ruh hali değişimi
Kişilikte bir değişiklik
Vücudun bir bölümünde zayıflık veya felç
Görme, işitme veya diğer duygulardaki değişiklikler
Beyincik: Serebellum, beynin arka kısmındaki serebrumun altında yatar. Bu hareketi koordine eder.

Serebellum tümörleri yürüme sırasında eşgüdümle sorunlara neden olabilir; Eller, kollar, ayaklar ve bacaklardaki hassas hareketlerle ilgili sorun; Yutma veya senkronize göz hareketleri ile ilgili sorunlar; Ve konuşma ritmindeki değişiklikler.

Beyin sapı: Beyin sapı beyindeki spinal korda bağlanan alt kısmıdır. Sinirleri kontrol eden, beyin ile vücudun geri kalan kısmı arasındaki sansasyon veya hisleri kontrol eden çok uzun sinir lifleri demetleri bulunur. Beyin sapındaki özel merkezler nefes kontrolünü ve kalp atışını kontrol etmeye de yardımcı olur. Buna ek olarak, çoğu kafa siniri (aşağıda açıklanmıştır) beyin sapında başlar.

Beyin sapı 3 ana bölüme ayrılır: orta beyin, pons ve medulla oblongata.

Beyindeki bu kritik alandaki tümörler güçsüzlük, sert kaslar veya sansasyon, yüz veya göz hareketi, işitme veya yutkunma sorunlarına neden olabilir. Çift görüş, beyin sapı tümörlerinin yaygın bir erken semptomudur ve yürüme koordinasyonunda sorunlar da vardır. Beyin sapı yaşam için o kadar önemli olan küçük bir alan olduğundan, bu alanda tümörlerin ameliyatla çıkarılması mümkün olmayabilir.

Omurilik: Omurilik , kasları, hisleri veya duyguyu kontrol eden sinyalleri taşıyan çok uzun sinir lifleri demetleri ve mesane ve bağırsak kontrolüne sahiptir.

Omurilik tümörleri zayıflık, felç veya uyuşukluğa neden olabilir. Omurilik dar bir yapıdadır, bu nedenle orada gelişen tümörler vücudun her iki tarafında da semptomlara neden olur (örneğin, her iki bacağın güçsüzlüğü veya uyuşması). Bu, çoğu zaman vücudun yalnızca bir tarafını etkileyen beyin tümörlerinin belirtilerinden farklıdır.

Kollara giren sinirler omurili boyun seviyesinde bırakır (servikal omurga). Sırtta omurilikten ayrılan bacaklar, bağırsak ve mesane sinirleri (göğüs ve bel omurları). Boyundaki spinal kord tümörleri (servikal omurga) hem kollarda hem de bacaklarda semptomlara neden olabilir, bunun yanında barsak ve mesane fonksiyonlarını da etkileyebilir. Boynun altındaki omurilik tümörleri, bacaklar ve barsak fonksiyonlarını ve mesane fonksiyonunu etkiler.

Kraniyal sinirler: Kafa sinirleri direkt olarak beyin tabanından dışarı doğru uzanır (omuriliğin dışına çıkmasına karşıt olarak). Bu sinirler doğrudan beynin yüzü, gözleri, dili, ağzı ve diğer bazı bölgeler arasında sinyaller taşırlar.

Çocuklarda en sık görülen kraniyal sinir tümörlerine optik sinir tümörleri (beyin ile her göz arasında uzanan geniş sinir) olan optik gliomalar denir . Bu tümörler görme problemlerine neden olur. Diğer kraniyal sinirlerde başlayan tümörler çift görmeye neden olabilir; Yutma sorunu; Bir veya her iki kulaktaki işitme kaybı; Veya yüz felci, uyuşukluk veya ağrı.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


İlgili Makaleler


Migren Tedavisi

Migren Tedavisi

Bazı migrenlerin önlenmesine ve daha az ağrılı hale gelmesine, ilaçlar yardımcı olabilir. Migrenin tedavisinde etkili olan başka yöntemler de bulunmaktadır.

Devamını Oku
Felç Nedir?

Felç Nedir?

Felç, vücudunuzun bir kısmında kas fonksiyon kaybıdır. Kısmi veya tam ve geçici veya kalıcı olabilir. Felç, vücudunuzun herhangi bir bölümünü, hayatınızdaki herhangi bir zamanda etkileyebilir. Bunu yaşarsanız, etkilenen bölgelerde muhtemelen ağrı hissetmezsiniz.

Devamını Oku
Migren Nedir?

Migren Nedir?

Bir migren, genellikle başın bir tarafında şiddetli zonklama ağrılarına veya nabız atma hissine neden olabilir. Genellikle bulantı, kusma ve ışığa/ sese aşırı hassasiyet eşlik eder. Migren atakları saatlerce hatta günlerce sürebilir ve ağrı o kadar şiddetli olabilir ki günlük aktivitelerinize engel olabilir.

Devamını Oku
Periferik ve Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

Periferik ve Santral Sinir Sistemi Hastalıkları

Santral sinir sistemi, diğer adıyla merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten, ayrıca bunlarla bağlantılı olan sinirlerden meydana gelmiştir. Çevresel sinir sisteminden duyusal impulsları alır, buna yanıtı kontrol eder. Santral sistem vücuttaki kontrol ağı gibidir. Bu sistemden etkilenen faaliyetler ise, kas kontrolü, nefes alıp verme, görme ve bellektir. Bu önemli bölümdeki hasarda ya da bir hastalığın bu alanı etkilemesi sonucunda ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Beyinde anormal elektriksel aktivite sonucunda epilepsi yani sara hastalığı, otoimmün hastalıktan oluşan multipl skleroz MS, dopamin eksikliği nedeniyle parkinson hastalığı oluşabilir. Bunlar gibi santral sinir sistemindeki bozukluklardan kaynaklanan çeşitli rahatsızlıklar bulunmaktadır

Devamını Oku
Nöropatik Ağrılar

Nöropatik Ağrılar

Nöropatik ağrılar doku ağrılarından farklı olarak, sinir sisteminin herhangi bir yerindeki hasardan ya da hastalıktan kaynaklanan ağrılardır. Dolayısıyla yanlış alarm çalıyor, bir yerinizi jilet kesmiyor ama kesiyormuş gibi bir acı duyuyorsunuz. Ya da yanıyor gibi olduğunu söylerler mesela şeker hastaları ayaklarının altının yandığını söylerler. Nöropatik ağrı, insanları hayattan kopartmasına rağmen doğru tedavi edildiği taktirde kurtulmanın da mümkün olduğu bir ağrıdır

Devamını Oku
Parkinson Hastalığı

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı kademeli olarak ilerleyen (progresif) bir hastalık türü olup ve yol açtığı el, kol, bacak, çene ve yüzün titremesi gibi belirtiler zaman geçtikçe kötüleşir. Hastalık ilerledikçe kişi yürüme, konuşma zorluğu yaşayabilir ve günlük basit ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayacak duruma gelebilir.

Devamını Oku
Kas Hastalıkları

Kas Hastalıkları

Hemen hemen her yaş grubunda görülebilen kas hastalıkları (miyopatiler), günlük yaşamın büyük oranda kısıtlayan ve hızla ilerleyen hastalıkların başında gelmektedir. Doğru ve erken teşhisin oldukça önemli olduğu kas hastalığında genetik etkenler büyük bir rol oynamaktadır. Genellikle ailesinde kas hastalığı bulunan kişilerde rastlanılan bu hastalık 2-3 kuşak ilerisinde de gözlemlenebilir. Kesin tedavisi bulunamayan kas hastalığı, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hastanın kaslarının kuvvetlendirilmesi ve düzeltilmesi sağlanmaktadır. Kas hastalığı doğuştan meydana gelebileceği gibi çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde de meydana gelebilen bir rahatsızlıktır. Hasta merdiven çıkarken, yürürken ve oturduktan sonra kalkarken güçlük çeker. Zamanla günlük hayatını büyük oranda kısıtlayan kas hastalığı, toplumda oldukça yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyen zamanlarında kaslarda zaafa yol açarak kasların güçsüzleşmesine neden olmaktadır. Kas hücrelerinin yapı ve işleyişlerindeki bozukluklar nedeniyle meydana gelen bu hastalık aynı zamanda kas ve sinir hastalıkları olarak da adlandırılmaktadır

Devamını Oku
Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar

Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar

Halk arasında MS hastalığıolarak bilinen Multiple Skleroz;hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ataklar halinde görülen MS, erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor.  

Devamını Oku
Baş Dönmesi (Vertigo)

Baş Dönmesi (Vertigo)

Vertigo baş dönmesi, sersemleme gibi etkilerde kullanılan nöroloji alanında sıkça karşılaşılan şikayetler arasında yer alır. Vertigo baş dönmesi başlı başına bir hastalık değil, sadece bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkar. İnsanların nöroloji polikliniklerine gitme nedenlerinin arasında en fazla bu sorun bulunur. Baş dönmesi, sersemlik, başın sallanması, dengesizlik gibi yakınmalar insanları huzursuz eder.

Devamını Oku
Demans (Alzheimer ve Diğerleri)

Demans (Alzheimer ve Diğerleri)

Yaşın ilerlemesi ile başlayan santral sinir sistemi ve diğer organlarda bazı fonksiyonların azalması fizyolojik ve sosyal yaşamı bozmayan bir durumdur. Demans ya da yaygın adıyla bunama ise kişinin bilişsel işlevlerinde, daha önce edindiği işlev düzeyine göre kötüleşme ile giden bir klinik sendromdur.Buna ilaveten davranış bozuklukları, sosyal ve mesleki aktivitelerde bozulma gözlenir.

Devamını Oku
Uyku Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Uyku insan yaşamının 3 te birini kapsayan fizyolojik bir ihtiyaçtır. Uyku bozuklukları, birçok psikolojik veya nörolojik rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkabileceği gibi, sadece uyku bozukluğu olarak da görülebilir

Devamını Oku
Elektroensefalografi (EEG)

Elektroensefalografi (EEG)

Elektroensefalografi tanımın kısaltması EEG’dir. Bu işlem insan beyninin elektriksel etkinliklerinin değerlendirilmesi amacı ile yapılır. Beyin dokularında bulunan sinir hücrelerin ile alakalı elektriksel sinyaller kafada bulunan saç kaplı deriye iletilmektedir. İletilen bu sinyaller kafa bölgesine yerleştirilecek olan elektrotlar yardımı ile bilgisayara aktarılır. İletilen tüm sinyaller alanında eğitim almış ve tecrübeli olan Nöroloji uzmanı hekimleri tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir. Elektroensefalografi sıklıklar aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir

Devamını Oku
Beyin Damar Hastalıkları

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damarlarının çeşitli patolojik durumlar nedeni ile daralması, tıkanması veya yırtılarak kanın damar dışına çıkması sonucu oluşan durumlardır. Serebrovasküler hastalık, stroke, inme gibi terimlerde aynı anlamda kullanılır. Beyin damarlarının daralma ve tıkanması ile oluşan duruma iskemik beyin damar hastalığı, damarın yırtılarak kanın beyin içinde yayılmasına beyin kanaması denmektedir

Devamını Oku
Elektromiyografi (EMG)

Elektromiyografi (EMG)

Kaslar, onları kontrol eden sinirler, duyusal (his) ve otonom sinir liflerinin işlevlerini test eden bir tanı yöntemidir. Sinir iletim incelemelerinde sinirler düşük akım şiddetinde (1-100 mA) elektrik ile uyarılır, yüzeysel kayıt elektrotları ile cevaplar kaydedilir. İğne EMG’sinde kaslar özel olarak üretilmiş steril (arınık) EMG elektrotları aracılığıyla incelenir. EMG incelemesi, duyusal, otonom ve motor sinir lifleri, sinir-kas bileşkesi ve kas işlevleri bozukluklarının tanısında yardımcı bir yöntemdir.

Devamını Oku
Epilepsi (Sara)

Epilepsi (Sara)

 Epilepsi, (sara) hastalığı olarak ta adlandırılır. Beyindeki sinir hücrelerinin zaman zaman anormal elektrikli deşarjları sonucu ortaya çıkan nörolojik bir bozukluktur. Beynin normal de çalışması ile elektriğin aşırı kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur ve geçici bilinç kayına neden olur. Deşarjların ortaya çıktığı bölge neresi ise o bölgenin görevine dair belirtiler ortaya çıkar.

Devamını Oku
Beyin ve Omurilik Tümörleri ve İltihaplanmaları

Beyin ve Omurilik Tümörleri ve İltihaplanmaları

Beyin ve omurilik tümörleri beyin veya omurilikte kontrolden çıkmış anormal hücrelerin kitleleridir. Vücudun neredeyse herhangi bir bölgesindeki hücreler kansere dönüşebilir ve vücudun diğer alanlarına yayılabilir.

Devamını Oku
HEMEN ARA
WHATSAPP