KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Ekol Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında hastalarına güven, tecrübe ve yenilikçi yaklaşımları bir arada sunan öncü bir tıp merkezidir. Kalp ve damar hastalıkları, hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen önemli sağlık sorunlarıdır. Bu alanda uzmanlaşmış deneyimli cerrahlarımız ve son teknoloji tıbbi ekipmanlarımızla, hastalarımızın en iyi sağlık sonuçlarını elde etmelerini hedefliyoruz. Her bir hastamız için kişiye özel tedavi planları oluşturarak, hastalarımıza en üst düzeyde kaliteli ve güvenli hizmet sunuyoruz.

Anjiyografi Hizmetleri

Ekol Hastanesi, modern tıbbi ekipman ve uzman sağlık personeliyle donatılmıştır. Anjiyografi hizmetleri, uzman radyologlar ve kardiyologlar tarafından yürütülmektedir. Bu uzmanlar, hastaların ihtiyaçlarına göre anjiyografi incelemelerini planlar, gerçekleştirir ve sonuçları yorumlarlar.

Anjiyografi hizmetleri, çeşitli durumların tanısında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle koroner arter hastalığı, kalp kapakçığı problemleri, periferik arter hastalığı gibi kardiyovasküler sorunların teşhis ve tedavisinde anjiyografi sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca beyin, böbrekler, akciğerler ve diğer organlardaki damar problemlerinin tespitinde de etkilidir.

Ekol Hastanesi'nin anjiyografi hizmetleri kaliteli ve güvenilirdir. Hasta odaklı bir yaklaşımla çalışarak hastaların ihtiyaçlarını anlayıp tedavi süreçlerini en etkili şekilde yönlendirmeye çalışırlar. Ayrıca hastaların konforu ve güvenliği ön planda tutulur.

Ekokardiyografi (EKO)

Utrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değişik yapılarını inceleme imkânı veren bir teşhis ve araştırma metodudur. Kalbin değişik yapılarında yansıyan ses dalgaları özel alıcılarla (piezoelektrik transducer) alınıp elektriksel işaretlere çevrilir. Bu işaretler resme dönüştürülerek, ekrana yansıtılarak veya kağıda kaydedilerek ultrasonik dalgaların yansımaya uğradığı, kalpteki çeşitli faaliyetlerin yeri, yapısı ve çalışma durumu hakkında bilgiler elde edilir.

Kullanım alanları:

  • Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı(kalpte büyüme olup olmadığı),Kalp duvarlarında kalınlaşma ,incelme, balonlaşma (anevrizma) olup-olmadığı,
  • Kalp duvarlarında kalınlaşma ,incelme, balonlaşma (anevrizma) olup-olmadığı,
  • Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı,
  • Doğuştan kalp hastalıklarının tanısı ve takibi( kalp deliğinin yeri,büyüklüğü vs),
  • Kalp içi basınçların ölçümü,
  • Aort damarı kökünde genişleme olup olmadığı,
  • Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
  • Kalp içerisinde kist, ur, kanser olup olmadığı ,
  • Kalp zarı hakkında bilgi( kalp etrafında sıvı olup-olmadığı vs),
  • Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi araştırılabilir.

Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır. Bu işlemin hastaya hiçbir zararı sözkonusu değildir. Yapılması da oldukça basittir. Fakat değerlendirilmesini yapabilmek için tecrübe sahibi olmak gerekir.

Elektrokardiyografi (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Bir akım yükselteci (amplifikatör) tarafından yükseltilen gerilimler genellikle ısıya duyarlı kâğıt üzerine kaydedilir.

EKG Testi Nasıl Yapılır? 
EKG cihazı her yere götürülebilmektedir, bu nedenle her yerde yapıla¬bilmektedir. EKG çekilmesi için hastanın özel olarak hazırlanmasına gerek yoktur. Ağrılı veya hasta açısından rahatsız edici bir işlem değildir. EKG çekimi sırasında hasta muayene masasında veya yatakta sırt üstü yatmaktadır. Hastanın boynundaki, kolundaki ve bileklerindeki takılar çıkarılmalıdır. Hastanın bel üstü bölgesi, el ve ayak bilekleri açılmalıdır. Eğer çorap varsa çıkarılmalı veya bilekler ortaya çıkarılacak biçimde sıyrılmalıdır. Elektrot diskleri kollara, bacaklara ve göğsün ön yüzüne yerleş¬tirilmektedir. Özel EKG jeli veya alkollü pamuk deri ile elektrotlar arasına kaydın daha iyi olması için sürülebilmektedir. Çekim sırasında hasta hareket etmemeli veya konuşmamalıdır. EKG genellikle 5-10 dakika içerisinde çekilmektedir. Tamamen ağrısızdır. Elektrotlar veya iletici jel ilk kullanıldığında soğukluk hissi verebilmektedir.

EKG bugün hekimlere yardımcı olan modern bir tetkik metodudur. Bununla beraber EKG kalpteki rahatsızlıkları tam bir doğrulukla göstermeyebilir. Çünkü EKG kayıtlarının normal sınırları çok geniştir. Ayrıca bir kalp hastasının EKG'si normal görünebileceği gibi EKG'si bozuk gibi görünen kişinin kalbi sağlam olabilir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde ve diğer tahlil ve filmler de göz önünde bulundurulduğunda yardımcı olur. Aksi takdirde EKG yanıltıcı da olabilir.

Eforlu EKG

Koşu bandı üzerinde belirli bir sistem ve belirli protokoller uygulanarak yapılan egzersiz testidir. Egzersiz sırasında göğse yapıştırılan elektrotlar yardımıyla sürekli EKG kayıtlarının kaydedilmesi ve yorumlanması esasına dayanır. Efor testinin süresi ve hedeflenen kalp hızı, hastanın yaşına göre ayarlanır. Test hastanın yaşına, kondisyonuna ve hedef kalp atım hızına ulaşmasına göre değişmekle birlikte, yaklaşık 5-10 dk. sürer.

Hangi durumlarda kullanılıyor?
Efor testinin halk arasında bilinenden ayrı diğer bir ismi stress testtir.Kalbin efor altındayken çalışma düzeninin incelendiği bir test. Normal günlük işlevler sırasında fark edilmeyen damar tıkanıklıklarının araştırılmasında kullanılır. Kalp hızı arttıkça ve egzersizle birlikte kalbin iş yükü de artar. İstirahatte yeterli olan koroner kan akımı bu sırada yetersiz kalır ve stress altında olan kalp kası yetersiz beslenme nedeniyle EKG bulguları gösterir. Bu belirtiler bazen EKG’ deki çökmeler ve bazen de ritm bozuklukları şeklinde yada göğüste batma ve yanma şeklinde görülmektedir.

Tansiyon Holter

Küçük bir cihaz hastaya takılarak manşonu kola sarılır ve kişi normal günlük yaşantısına döner. Cihaz, hastanın normal yaşantısı sırasında 24 saat süreyle ve planlanan belli aralıklarla, tansiyonu ölçerek kaydeder. Cihaz sökülünce veriler bilgisayara aktarılır ve analizi yapılarak günlük tansiyon profili çıkarılmış olur.

Hangi durumlarda kullanılır?
Beyaz önlük fobisi denen ve bazı hastalarda tansiyonu normal olsa bile birinin tansiyonunu ölçmesi anında heyecandan yükselen tansiyonları, strese bağlı ve gün içerisinde stress ve endişe kaynaklı olarak yükselen tansiyonların holter cihazı sayesinde belli aralıklarla ölçümü sağlanmaktadır. Ayrıca uyku sırasında ki tansiyonun ölçümü çok büyük önem arz etmektedir. Dış ortamdan tamamen soyut bir ölçüm olmasının yanında uyku sırasında salgılanan stress hormonları bazı insanlarda gündüz normal olan tansiyonlarını yükseltmekte ve gizli bir tansiyon rahatsızlığını ortaya çıkarmaktadırlar. Özellikle kontrolü zor olan uyku sırasında ki tansiyon bilgilerine ulaşabilmeyi sağladığı için holter cihazları kardiyoloji uzmanları için büyük önem arz ederler. Tansiyon holter takılan hastalar günlük yaşantılarına devam etmelidir.

Ritim Holter

Holter takibi, hastalarda kalbin ritmini, ekg’ sini takip etmek amacıyla yapılır. Genellikle 24 saatlik veya daha uzun süre için kullanılan cihazlar hastaya bağlanır ve sürekli olarak hastanın kalp ritmini ölçer.

Hangi durumlarda kullanılır?
Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritm bozuklukları tespit edilebilir ve uyku apnesinde, gece uykuda ki kalp durmalarının izlenerek ortaya çıkartılmasında fayda sağlanabilinir. Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritm bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek en düşük değerleri saptanabilir, böylece en uygun tedavi şekli belirlenir. Özellikle kontrolü zor olan uyku sırasında ki ritm ve ekg bilgileri ve aynı zamanda günlük yaşantımızdaki heyecanlı, stresli ve efor harcadığımız anlardaki bilgilere de ulaşabilmeyi sağladığı için holter cihazları kardiyoloji uzmanları için büyük önem arz ederler. Ritm holter takılan hastalar günlük yaşantılarına devam etmelidir.

Açık Kalp Ameliyatı

Açık kalp ameliyatı, kalp hastalıklarının tedavisinde en yaygın ve etkili yöntemlerden biridir. Kalp kapağı hastalıkları, kalp damar tıkanıklıkları, doğuştan gelen kalp kusurları gibi ciddi kalp rahatsızlıklarının tedavisinde başvurulan bu ameliyatlar, uzman ellerde ve modern tıbbi ekipmanlarla gerçekleştirilmektedir.

Ekol Hastanesi'ndeki deneyimli ve uzman cerrahlar, her hastanın ihtiyaçlarına uygun kişisel tedavi planları oluşturarak, en güvenli ve etkili açık kalp ameliyatı sürecini sunarlar. Ameliyat öncesinde, hastalarımızla bire bir iletişim kurularak detaylı bir değerlendirme yapılır ve ameliyat sonrası iyileşme sürecini en aza indirme odaklı çalışılır.

Ekol Hastanesi'nin modern ve donanımlı ameliyathaneleri, ileri teknoloji destekli cihazları ve hasta odaklı bakım anlayışı, hastalarımızın sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik tasarlanmıştır. Hasta güvenliği ve konforu önceliğimizdir ve ameliyat sonrası dönemde de hastalarımızın ihtiyaçlarına uygun bir rehabilitasyon programı sunarak tam bir iyileşme süreci sağlamayı hedefleriz.

Ekol Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı hizmetimiz, kalp sağlığınızı güvence altına almak için kaliteli ve profesyonel bir seçenektir. Size en iyi tedaviyi sunmak için deneyimli ekibimizle birlikte çalışmaktan ve sağlığınızı desteklemekten mutluluk duyarız. Siz de Ekol Hastanesi'nin kalp ve damar cerrahisi birimine başvurarak, sağlıklı bir kalp için adım atabilirsiniz.

Kalp Pili

Kalp pili takma ve değiştirme hizmeti, kalp hastalığı olan hastaların tedavi süreçlerinde hayati öneme sahip bir işlemdir. Kalp pili, kalp ritmini düzenleyen elektronik bir cihazdır ve kalp ritim bozuklukları olan hastalara implant edilir. Bu cihaz, kalbin düzenli ve etkili bir şekilde atmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırır ve ciddi komplikasyonların önüne geçer.

Ekol Hastanesi, kalp pili takma ve değiştirme konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli bir sağlık ekibine sahiptir. Hastalarımızın ihtiyaçlarına göre kişisel tedavi planları oluşturulur ve bu süreçte hasta memnuniyeti ve güvenliği öncelik olarak ele alınır.

Kalp pili takma işlemi, genellikle minimal invaziv cerrahi tekniklerle gerçekleştirilir. Uzman cerrahlarımız, ameliyat sonrası sürecin en az rahatsızlıkla geçmesini sağlamak için modern yöntemler ve cihazlar kullanır. Aynı şekilde, kalp pilinin ömrü dolup değiştirme gerektiğinde de, hassas ve profesyonel bir şekilde değiştirilir.

Ekol Hastanesi'nin kalp pili takma ve değiştirme hizmeti, hastaların kalp sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefler. Sağlık teknolojisinin en son yeniliklerini kullanarak, hastalarımızın yaşam kalitesini artırma ve kalp hastalıklarıyla mücadele etme konusunda onlara yardımcı oluruz.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.Sanal Anjiyo Nedir ve Kimlere Uygulanabilir?

Sanal Anjiyo Nedir ve Kimlere Uygulanabilir?

Sanal anjiyo genellikle kalp hastalıkları, inme riski taşıyanlar, damar tıkanıklıkları şüphesi bulunanlar ve yüksek riskli cerrahi adayları gibi durumlarda tercih edilir.

Devamını Oku
Anjiyo Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli

Anjiyo Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli

Anjiyo bölgesindeki yara yerinin enfeksiyona karşı korunması için hijyen kurallarına riayet edilmelidir. Doktorun önerdiği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalı.

Devamını Oku
Anjiyo Nedir?

Anjiyo Nedir?

Anjiyo (anjiyografi), vücuttaki damarların ve kan damarlarının röntgenle görüntülenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

Devamını Oku
Dislipidemi (Lipit/Yağ Metabolizması Bozuklukları)

Dislipidemi (Lipit/Yağ Metabolizması Bozuklukları)

Metabolizma, vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden enerji elde etmek için kullandığı süreçtir. Yiyecekler proteinler, karbonhidratlar ve yağlardan oluşur. Sindirim sisteminizdeki (enzimler) kimyasallar, gıda parçalarını vücudunuzun yakıtı olan şeker ve asitlere ayırır. Vücudunuz bu yakıtı hemen kullanabilir veya enerjiyi vücut dokularınızda depolayabilir. Eğer bir metabolik bozukluk varsa bir şey bu süreçte yanlış gider.

Devamını Oku
Gebelik ve Kalp Hastalıkları

Gebelik ve Kalp Hastalıkları

Kardiyolog, sağlık geçmişinizi gözden geçirecek, fiziksel bir muayene yapacak ve kalp fonksiyonunuzu ve durumunuzun ciddiyetini ve derecesini kontrol etmek için teşhis testleri isteyecektir. Test sonuçlarını inceledikten sonra, kardiyolog sizinle hamile olmanızın ne kadar güvenli olduğu ve hamilelik sırasında komplikasyonlar ve sizin ve bebeğiniz için olası kısa ve uzun vadeli riskler hakkında konuşacaktır. 

Devamını Oku
Girişimsel Kardiyoloji (Balon/Stent)

Girişimsel Kardiyoloji (Balon/Stent)

Girişimsel kardiyologlar daralmış arterleri açan anjiyoplasti yaparlar. Uçlarında küçük bir balon bulunan kateter adı verilen uzun, ince bir tüp kullanırlar. Plakları arter duvarına yassılaştırmak veya sıkıştırmak için atardamardaki tıkanma bölgesinde balonu şişirirler.

Devamını Oku
Koroner Kalp Hastalığı

Koroner Kalp Hastalığı

Koroner kalp hastalığı, kalbinize kan, oksijen ve besin maddeleri (koroner arterler) sağlayan ana kan damarları hasar gördüğünde veya hastalandığında gelişir. Arterlerinizdeki kolesterol içeren birikintiler (plak) ve enflamasyon genellikle koroner arter hastalığını tetikler.

Devamını Oku
Kalp Yetmezliği

Kalp Yetmezliği

Konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen kalp yetmezliği, kalp kaslarınız olması gerektiği gibi kan pompalamadığında ortaya çıkar. Kalbinizdeki daralmış arterler (koroner arter hastalığı) veya yüksek tansiyon gibi belirli koşullar, kalbinizi yavaşça zayıf bırakır veya verimli bir şekilde pompalama yapamaz hale getirir.

Devamını Oku
Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapakların olması gerektiği gibi çalışmadığında ortaya çıkar. Kalp kapakçıklarınız, dört kalp odasının her birinin çıkışında bulunur ve kalbin içinden tek yönlü kan akışını sağlar. Dört kalp kapağı, kanın her zaman ileri yönde serbestçe akmasını ve geriye doğru sızıntı olmamasını sağlar.

Devamını Oku
ekol hastanesi whatsapp HEMEN ARA
ekol hastanesi whatsapp WHATSAPP