Göz Yaralanmaları

Delici Göz Yaralanmaları ve Göz İçi Yabancı Cisimler

Delici göz yaralanmaları, çocuk ve genç yaş grubunda akut ve kalıcı görme kaybının en önemli sebeplerinden biridir.

 

 

Delici Göz Yaralanması

Özellikle göziçi yabancı cisimler (GİYC), travmatik oküler hasarlanmalar içinde sık rastlanan ve oldukça ciddi sorunlar oluşturan acil durumlardır. Çeşitli serilerde, delici göz yaralanmalarının %18 ila 40’ına GIYC’lerin eşlik ettiği bildirilmektedir. Sıklıkla farklı dokularda, farklı derecelerde hasar yaratmanın yanısıra, enfeksiyon riski, retina dekolmanı, metallozis gibi komplikasyonları oluşturabilirler. Göziçi Yabancı Cisim (GİYC) ile birlikte olan göz yaralanmalarında, hasarlanmanın mekanizması, GİYC’in yeri ve büyüklüğü, postoperatif endoftalmi gibi birçok faktöre bağlı olarak görme kaybı tehlikesi bulunmaktadır.
Her ne kadar gelişen vitreoretinal cerrahi teknikler GİYC yaralanmalarının birçok sekelinin önlenmesini sağlasa da, bu tip yaralanmalarda körlük ya da derin görme kaybı, sıkça görülebilen bir sonuçtur. GİYC’in başarılı bir şekilde çıkarılması durumunda dahi, epiretinal membran, fibrovasküler proliferasyon, retina dekolmanı, proliferatif vitreoretinopati gibi komplikasyonlar sıktır ve görmeyi tehdit eder.

 

   

Gözün Retinasına Saplanmış Yabancı Cisim

           Göziçi yabancı cismin bilgisayarlıtomografi görüntüsü

Delici göz yaralanmalarının önemli bir kısmını oluşturan GİYC’ler, sıklıkla genç ve erkek popülasyonda görülürler. GİYC ile birlikte oluşan delici yaralanmaların, en sık iş kazası şeklinde ve metalin çekiçle işlenmesi sırasında oluştuğu bildirilmektedir. Çocukluk çağında bu tip yaralanmalarda görülen en sık sebepler,  trafik kazaları, iş kazaları, av kazaları, oyun  ve ev kazalarıdır. Özellikle oyuncak tabanca saçması ile oluşan yaralanmalar ülkemizde sık görülen bir çocukluk çağı GİYC sebebidir.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme:

Etkili bir ameliyat planlaması yapmak için, dikkatli bir ön değerlendirme şarttır. İyi bir anamnez, ayrıntılı bir göz muayenesi, GİYC’in varlığını, lokalizasyonunu, büyüklüğünü saptamak için uygun bir görüntüleme ve profilaktik antimikrobial tedavi ameliyat öncesi hazırlık döneminin önemli safhalarıdır.

Muayene:

Yaralanmanın mekanizması, ne ile gerçekleştiği (kesici alet, patlayıcı, cam, gibi) sorgulanmalıdır. Bununla birlikte, göze odaklanmadan önce, göz dışında hayatı tehdit eden unsurların da saptanması ve gereken önlemlerin alınması gereklidir. Tam bir oftalmik muayene yapılmalıdır. Ancak, göz küresinde ruptür ya da ruptür şüphesi varsa, göz tansiyonu ölçmek gibi göze az da olsa basınç uygulayan manevralardan kaçınmak gerekir. Oftalmik muayenede başlangıç görme keskinliği, endoftalmi (göziçi enfeksiyonu) varlığı ya da yokluğu, glob ruptürü, perforan yaralanma, retina dekolmanı, afferent pupil defekti gibi ilerideki görme prognozunu tayin edebilecek faktörler değerlendirilmeli ve not alınmalıdır.
Klinik olarak GİYC saptandıysa, görme prognozunu negatif etkileyecek faktörler başlangıç görme keskinliğinin düşük olması, afferent pupil defekti, hifema, vitreus hemorajisi, retina dekolmanı, uvea prolapsusu olarak saptanmıştır.
Hazırlıklar tamamlandıktan sonra ameliyat ile ilgili birtakım önemli stratejiler belirlenmelidir. Bunlar, cerrahi müdahelenin zamanı (erken ya da geç), vitrektomi tekniği, kristalin lensin durumu (lensi korumak ya da lens ekstraksiyonu), GİYC’in çıkarılacağı yol ve aletler, intraoperatif antibiyotik kullanımıdır.

GİYC Çıkarılmasında Zamanlama:

Primer glob tamiri sırasında GİYC’in çıkarılması kararı, birçok faktöre bağlıdır. Öncelikle hastanın genel sağlık durumu bu cerrahiye izin vermelidir. Bunun dışında o anda uygun cerrahi ortamın, cerrahın, yardımcı personelin ve yabancı cismin çıkarılması için gerekli cerrahi aletlerin hazır olması gerekir. Ayrıca, GİYC’in çıkarılması, son derece iyi bir görüntüleme ortamı gerektirmektedir. Halbuki bu tip yaralanmalarda, özellikle kornea bulanıklığı, gözün arka segmentinin görüntülenmesini çoğu kez olanaksız kılmaktadır. Ancak tüm bu şartlar hazır olunca GİYC’in çıkarılması düşünülmelidir.
Glob tamiri sırasında GİYC’in çıkarılmasının, endoftalmi riskini ve retina yırtığından kaynaklanan ve retinanın üzerinde ve altında traksiyonel doku gelişimi ile karakterize proliferatif vitreoretinopati (PVR) riskini azalttığı bilinmektedir. İlk 24 saatte uygulanan erken vitrektomi ile endoftalmi riskinin %13′lerden %3′lere indiği bildirilmiştir. Ancak erken ya da geç vitrektominin sonuç anatomik ve görsel başarı üzerine etkisi tartışmalıdır. Erken vitrektominin sonuç görme keskinliği üzerine olumlu etkisinden bahseden araştırmaların yanısıra, herhangi bir fark görülmediğini bildirenler de vardır.

Göziçi yabancı cisimler, ciddi görme kaybı yaratan, açık göz yaralanmaları içinde oldukça sık gözlenen travmalardır. GİYC’lerinin tedavisi, hasarlanmanın mekanizması, yabancı cismin doğası, yerleşimi, büyüklüğü, cerrahi ortamın ve personelin koşulları, potansiyel postoperatif komplikasyonların gelişimi açısından ciddi takip gibi birçok konuyu içeren bir algoritmayı gerektirmektedir.
Hayatı tehdit eden göz dışı hasarlanmaların tesbiti ve tedavisinin ardından, anamnez, oftalmik muayene ve yabancı cismin yeri ve özelliklerinin belirlenmesi için   görüntüleme yöntemleri uygulanmalıdır. Durumun ciddiyetinin tüm yönleriyle hastaya mümkün olduğu kadar anlatılması, hastanın beklentilerinin gerçekçi kılınması açısından önem taşımaktadır. GİYC’in erken ya da geç çıkarılması her ne kadar tartışmalı bir konu olsa da, bu kararın verilmesinde gözün durumu, cerrahi ortamın ve cerrahi personelin durumunun değerlendirilmesi ve optimal şartların gerekmektedir. Cerrahi öncesi ve sonrası uygun antibiyotik profilaksisi, endoftalmi riskinin en aza indirilmesinde önemlidir. Cerrahi sonrası görmeyi tehdit eden retina dekolmanı, PVR, endoftalmi gibi komplikasyonların önüne geçebilmek için hastanın sık görülmesinin faydası vardır.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


İlgili Makaleler


Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea nakli görmeyi geri yükleyebilir, ağrıyı azaltabilir ve hasarlı veya hastalıklı bir korneanın görünümünü iyileştirebilir. Çoğu kornea nakli prosedürü başarılıdır. Ancak kornea nakli, verici korneanın reddedilmesi gibi küçük bir komplikasyon riski taşır.Kornea nakli en sık kornea hasarı olan bir kişiye görüşü geri kazandırmak için kullanılır. Kornea nakli de kornea hastalıkları ile ilişkili ağrı veya diğer belirti ve semptomları hafifletebilir.

Devamını Oku
Fakik Göz İçi Lensleri

Fakik Göz İçi Lensleri

Bir göz işlevi yerine getirilemediğinde , genellikle katarakt veya diğer göz ameliyatı sırasında mercek çıkarılır .IOL'ler (göz içi lensleri), orta ila şiddetli miyopi (görme yeteneği) düzeltmek için LASIK ve PRK göz cerrahisine bir alternatiftir ve bazı durumlarda lazer refraktif cerrahiden daha iyi ve daha öngörülebilir görme sonuçları üretir.

Devamını Oku
Katarakt Cerrahisi (multifocal, trifokal, torik göziçi lensleri)

Katarakt Cerrahisi (multifocal, trifokal, torik göziçi lensleri)

Katarakt ameliyatı, gözünüzün merceğini çıkarmak ve çoğu durumda onu yapay bir mercekle değiştirmek için bir prosedürdür. Normalde, gözünüzün merceği açıktır. Katarakt lensin bulanıklaşmasına neden olur ve bu da sonunda görüşünüzü etkiler.

Devamını Oku
Kornea hastalıkları (Keratokonus, Kuru goz, Konjonktiva yüzey hastalıkları)

Kornea hastalıkları (Keratokonus, Kuru goz, Konjonktiva yüzey hastalıkları)

Gözü kamera olarak düşünürsek, kornea kamera merceğinin önündeki cam olur. Kornea sadece ışığın göze geçtiği açık bir pencere değil, aynı zamanda gözdeki odaklama gücünün çoğunu da sağlar. Kornea hastalığı, bulanıklaşma, bozulma, yara izi ve sonunda körlüğe neden olabilecek ciddi bir durumdur. 

Devamını Oku
Kornea İçi Halka

Kornea İçi Halka

Kornea içi halka, keratokonusun neden olduğu korneanın konik şeklini düzleştirmek için korneaya yerleştirilen küçük plastik halkalardır. Genellikle Intacs veya Kerarings veya Ferrara halkalarının tescilli isimleri altında bilinirler.

Devamını Oku
LAZER (Lasik, Femto Lasik, Lasek)

LAZER (Lasik, Femto Lasik, Lasek)

Lasik tekniği gözdeki miyop, hipermetrop ve astigmatı düzeltir. Lasik sonrası gözlerinizdeki numaranın bir dengelenmesi hızlı bir şekilde oluşur ve eski numaraya dönüş olsalığı çok düşüktür. İki gözün birden ameliyat edilmesinde hiçbir mahsur yoktur. Gün içinde yapılarak hasta taburcu edilebilinir. Lasek tekniği ile ameliyat olan hastalar günlük rutinlerine 24 saat içinde dönüş sağlayabilirler. 

Devamını Oku
Medikal ve Cerrahi Retina

Medikal ve Cerrahi Retina

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu Retinal vasküler bozukluklar (ven ve arter oklüzyonları ve makroanevrizmalar) Diyabetik retinopati Retina distrofileri Retina ve Koroid kitle lezyonları (şüpheli naevi ve koroid melanomları)

Devamını Oku
Pterygium Cerrahisi (Doku yapıştırıcılı ve greftli)

Pterygium Cerrahisi (Doku yapıştırıcılı ve greftli)

Pterjium cerrahisi minimal invaziv bir cerrahidir. Pterjium cerrahi prosedürü oldukça hızlı ve düşük risklidir. Genellikle 30 ila 45 dakikadan fazla sürmez.   

Devamını Oku
Refraktif Cerrahi (CLE, Multifokal, Trifokal, Torik Göziçi Lens implantasyonları)

Refraktif Cerrahi (CLE, Multifokal, Trifokal, Torik Göziçi Lens implantasyonları)

Eğer bir kırma kusuru gibi varsa miyopluk (miyop), hipermetropi (hipermetrop), astigmat veya presbiyopi, refraktif cerrahi düzeltme veya görüşünüzü geliştirmek için bir yöntemdir. Korneayı yeniden şekillendirerek veya gözünüzün önündeki saydam yuvarlak kubbeyi yeniden şekillendirerek gözünüzün odaklama yeteneğini düzeltmek veya ayarlamak için çeşitli cerrahi prosedürler vardır. 

Devamını Oku
Astigmat Nedir?

Astigmat Nedir?

Gözünüzün korneasının veya lensinin eğriliğindeki bir kusurdur. Normal olarak, kornea ve mercek pürüzsüzdür ve her yöne eşit şekilde kavislidir. Bu, ışıkların gözünüzün arkasındaki retinaya keskin bir şekilde odaklanmasına yardımcı olur. Korneanız veya lensiniz pürüzsüz ve düzgün bir şekilde kavisli değilse, ışık düzgün bir şekilde kırılmaz (bükülmez). Doktorlar buna kırılma hatası diyor.

Devamını Oku
Keratokonus Hastalığı Nedir?

Keratokonus Hastalığı Nedir?

Keratokonus hastalığı, gözün en önünde bulunan parlak ve saydam olan tabakanın zamanla incelerek öne doğru konik bir şeklinde görünmesi olarak tanımlanabilir. Keratokonus, korneanın kırma gücüne etki eder ve orta, ağır düzeylerde astigmatizma ve gördüğünüzü bulanıklaştırmaya sebep olmaktadır. 

Devamını Oku
Göz Kapağı Ameliyatları ve Göz Çevresi Estetiği

Göz Kapağı Ameliyatları ve Göz Çevresi Estetiği

Kapak kenarında dışa dönmeyle giden bir rahatsızlıktır. Alt kapakta meydana gelen ektropium, çoğunlukla kapak dokusunun yaşlanmaya bağlı gevşemesi sonrasında meydana gelir. Kapak içini kaplayan doku(konjonktiva) uzun süren dışa dönmelerde kuruyup hasarlanabilir ve bu durum mevcut tabloyu daha da ağırlaştırabilir. 

Devamını Oku
Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık Cerrahisi

Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık Cerrahisi

Gözlerin birbiri ile olan paralelliğinin kaybolmasına göz kayması veya şaşılık denir. Kaymalar gizli, ara ara veya devamlı olabilir. Gizli kaymalar sadece muayene sırasında tespit edilip binoküler görmenin en üst seviyesi olan derinlik hissi normaldir. Kaymalar genellikle ara ara olarak başlar, zamanla devamlı kaymaya dönüşür.

Devamını Oku
Kontakt Lens Nedir?

Kontakt Lens Nedir?

Kontakt lens gözyaşı tabakası üzerine yerleştirilen ince, kavisli bir lensdir. Lensin kendisi doğal olarak berraktır ancak genellikle kullanıcıların en kolay şekilde işlenmesi için en ufak bir renk tonu verilir. 

Devamını Oku
Refraksiyon Nedir?

Refraksiyon Nedir?

Işığın kırılması, bir dalganın hızının farklı olduğu bir ortama girdiğinde bükülmesidir. Işığın hızlı bir ortamdan yavaş bir ortama geçmesi durumunda kırılması, ışık ışınını iki ortam arasındaki sınıra doğru büker. Kırılma, gözün yanı sıra kameralar ve diğer lens sistemleri ile görüntü oluşumunu mümkün kılan bir olgudur .

Devamını Oku
Oculoplastik ve Reconstriktif Cerrahi

Oculoplastik ve Reconstriktif Cerrahi

Oküloplastikler ve Rekonstrüktif Cerrahi, göz kapakları, kaş, alın ve gözyaşı kanalı sistemi ile ilgili düzeltici ve kozmetik göz cerrahisine odaklanır. Cerrahlar ayrıca çocuklarda ve yetişkinlerde yörünge travması ve konjenital göz kusurlarını onarır.

Devamını Oku
Göz Ultrasonu Nedir?

Göz Ultrasonu Nedir?

Bir göz ultrasonu , göz ve göz yörüngesinin (kafatasındaki gözünü tutan soket) ayrıntılı görüntülerini ölçmek ve üretmek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır.

Devamını Oku
Excimer Laser

Excimer Laser

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz

Devamını Oku
Akıllı Lens

Akıllı Lens

Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış tedavi tekniği olan akıllı lens; hem yakını, hem uzağı, hem de ara mesafeyi görmeyi sağlayan çok odaklı göz içi lensidir.  

Devamını Oku
Retina Hastalıkları ve Sarı Nokta

Retina Hastalıkları ve Sarı Nokta

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejeneresansı  elli yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebebidir. Hastalığın ortaya çıkış nedeni yaşla beraber gözün en iç tabakası olan retina tabakasında metabolik artıkların birikmesi ve bu sebeple ortaya çıkan dolaşım problemi nedeni ile yeni damarların oluşmasıdır.

Devamını Oku
Makula deliği

Makula deliği

Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotograf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin içindeki film şerididir. Makula bölgesi, bu tabakanın tam ortasında yer alır.

Devamını Oku
Çocuğunuz Şaşı Kalmasın!

Çocuğunuz Şaşı Kalmasın!

Şaşılığın küçük yaşlarda tedavi edilmesi gerektiğini ileri yaşlarda yapılan bir tedavinin gözün sadece kozmetik açıdan iyi gözükmesini sağlayacaktır.

Devamını Oku
Lazer ile kırma kusurlarının tedavisi

Lazer ile kırma kusurlarının tedavisi

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz...

Devamını Oku
Glokom

Glokom

Özellikle kırklı yaşlardan sonra ortaya çıkan ve sinsice ilerleyerek hiçbir belirti vermeyen göz tansiyonu yükselmesi, yani GLOKOM ani körlüğe neden olabilen bir hastalıktır....

Devamını Oku
Yakın Görme Bozukluğu

Yakın Görme Bozukluğu

İnsanlarda doğal yaşlanmanın sonucu olarak 40 yaşından itibaren yakın görme güçlükleri ortaya çıkar. Ortalama 45 yaşından itibaren de yakın görme için gözlük kullanımı gerekir.

Devamını Oku
Diabetik Retinopati

Diabetik Retinopati

Diabetik retinopati, günümüzde en önemli körlük sebeplerinin başında gelmektedir. Retina kan damarlarındaki değişiklikler sonucunda meydana gelir.Retina (ağ tabakası) ışığa duyarlı tabakadır ve görme fonksiyonu için sağlıklı olmak zorundadır. Diabetik retinopatide farklı türde hasarlar meydana gelir...

Devamını Oku
Lazerle Katarakt

Lazerle Katarakt

Gözümüzün renkli kısmının hemen arkasında ve şeffaf olduğu için normalde görülmeyen bir mercek (lens) doğal olarak bulunur. Bu mercek şeffaf olduğu için biz göz bebeğini siyah olarak görürüz. Mercek göze gelen ışınları sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlar.

Devamını Oku
Göz Yaralanmaları

Göz Yaralanmaları

Özellikle göziçi yabancı cisimler (GİYC), travmatik oküler hasarlanmalar içinde sık rastlanan ve oldukça ciddi sorunlar oluşturan acil durumlardır. Çeşitli serilerde, delici göz yaralanmalarının %18 ila 40’ına GIYC’lerin eşlik ettiği bildirilmektedir...

Devamını Oku
Göz içi kanamaları

Göz içi kanamaları

Göz küresinin büyük kısmı, vitreus denilen yumurta akı kıvamında bir sıvı ile doludur. Bu sıvı içine meydana gelen kanamalara göziçi kanama (vitreus hemorajisi) adı verilir. Göziçi kanamalarının birçok sebebi olmakla birlikte büyük kısmı damarsal sebeplerdir...

Devamını Oku
Epiretinal Membran

Epiretinal Membran

Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotoğraf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin içindeki film şerididir...

Devamını Oku
Retina Dekolmanı

Retina Dekolmanı

Gözküresinin içi, adına “vitreus” denen saydam bir jel-sıvı ile doludur. Sıklıkla, yaşın ilerlemesi ile birlikte, vitreus sıvısı jel kıvamını kaybeder ve büzüşür. Bu büzüşmeyle birlikte vitreus, gözün arka duvarından ayrılır. Bu ayrılma olayına “arka vitreus dekolmanı” adı verilir...

Devamını Oku
Yenidoğan Retinopatisi (Rop- Prematür Retinopatisi)

Yenidoğan Retinopatisi (Rop- Prematür Retinopatisi)

Günümüzde gelişen teknoloji ile, yenidoğan bakım üniteleri sayesinde giderek daha küçük doğum ağırlıklı ve vaktinden çok önce doğmuş bebekler yaşatılabilmektedir. Ancak doğum sonrası dönemde özellikle gözün gelişimi, diğer doku ve organlardan farklılık göstermektedir...

Devamını Oku
Yaşa Bağlı Makula

Yaşa Bağlı Makula

Sarı nokta hastalığı, Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi 55-60 yaş üzeri yaş kitlesinde en sık görme kaybı yaratan hastalıkların başında gelir. Sarı nokta hastalığı olan kişiler, okuma, araba kullanma, kişilerin yüzlerini seçme, televizyon seyretme gibi günlük işleri yapmakta sorun yaşarlar...

Devamını Oku
HEMEN ARA
WHATSAPP