Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz.
Excimer laserin gözün ön bölümündeki kornea dokusuna uygulanımı ile korneadaki dokuyu bir arada tutan karbon bağlarının kırılmasına neden olarak dokuyu buharlaştırma suretiyle yok eder. Excimer laserde çok iyi ayarlanmış miktardaki laserin korneada istenilen bölgelere yollanması ile korneanın bir miktar kısmı istenilen ölçülerde adeta traşlanır. Böylece korneanın kırıcılığı değiştirilerek, istenilen değere ulaşılmış olur.
Excimer laser yöntemi ile kırma kusurlarının giderilmesi yöntemi dünyada 25 yılı aşkın süredir ve Türkiye’de 22 yıldır uygulanmaktadır. Bu süre içerisinde gerek laser cihazlarında, gerekse uygulama tekniklerinde hayli değişiklikler olmuş ve her değişiklik ile geriye dönüşümsüz olarak daha iyi ve istenilen sonuca ulaşabilme, hasta rahatlığını daha üst düzeyde tutabilme ve daha az komplikasyon (istenmiyen sonuçlar) sağlanmıştır. İlk uygulama ile PRK yöntemi ile uygulanıma giren Excimer laser, günümüzde femtolasik yöntemine kadar gelişim göstermiştir.
 
 
Kimlere Excimer Laser Tedavisi Uygulanır ?
Normal ve kırma kusuru olmayan bir gözde görüntü tam olarak görüntünün algılandığı görme tabakası olan retina üzerine düşmektedir.
• Miyoplar : Miyoplarda ya kornea yüzeyi çok bombedir ya da göz normalden daha fazla uzunluğa sahiptir. Bu hastalarda görüntüretina tabakasının önüne düştüğü için uzakda bulanık görme meydana gelir.
• Hipermetroplar : Korneası daha düz olan ya da gözün ön-arka uzunluğu daha kısa olan hastalardır, dolayısı ile görüntü retinanın arkasına düşer. Bu gözlerde yakını görme problemi uzak görmeye göre daha fazladır.
• Astigmatizma : Göz yüzeyi yumurta gibi eğimli olduğu zaman hem uzak hem de yakın görme azalır.
• Presbiyopi : İnsanlarda yaşa bağlı olarak göz merceğindeki elastikiyetin azalması sonucu genellikle 45 yaş sonrası ortaya çıkan yakın görme güçlüğüdür. Doğal yaşlanma sürecinin sonucu olarak kişiler yakın görme için ortalama 45 yaş sonrası yakın gözlük kullanırlar veya uzak gözlüklerine ilave 2. bir yakın gözlüğüne ihtiyaç gösterirler.
 
Excimer Laser Uygulama Yöntemleri :
PRK : Excimer Laser’in ilk uygulama yöntemidir. Burada kornea üzerinde epitel olarak adlandırılan son derece ince canlı doku spatül denilen bir kazıyıcı ile kazınır. Kornea yüzeyi yaklaşık 9 mm. bir alanda tamamen epitelsiz hale getirildikten sonra Excimer laser uygulanır. Göz kaldırılan epitel kısmını daha sonra kendisi yeniler. Operasyon sonrası ağrılıdır, yaklaşık 3-7 gün batma ve ağrı hissi oluşur. Görmenin rahatlaması 3-6 haftaya kadar uzayabilir.
TPRK : Sadece Schwind Amaris Excimer Laser cihazına ait bir özellik olup bu teknikde epitel kaldırılmadan direkt olarak laser kornea üzerine uygulanır. Bu teknikde batma hissi daha az ve görme iyileşmesi daha hızlıdır.
LASIK :
Lasik Excimer laser ile yapılacak düzeltmenin tatminkar ve ağrısız olarak uygulanabilmesi için geliştirilmiş cerrahi bir yöntemdir. Lasik yönteminin başlıca 4 önemli avantajı vardır;
1-) PRK’ya göre hasta için daha ağrısız bir yöntem olup ameliyat günü hastada bir takım batma ve ağrı şikayetleri 2. günden itibaren çok azalır veya kaybolur.
2-) Görmenin düzelmesi daha hızlıdır. Hasta 3-5 gün içinde oldukça tatminkar bir görmeye kavuşur.
3-) Ameliyat sonrası numaranın geri dönüşü veya korneada bulanıklık oluşumu meydana gelmez.
4-) Miyopide 10 dereceye kadar olan yüksek numaralarda uygulanabilir.
Lasik yönteminde temelde 2 basamak vardır;
1-) Korneal Flep Oluşturulması
2-) Excimer laser uygulanımı
1. Basamak:
Lasik yönteminde Excimer laser uygulanmadan önce göz cerrahı ince ve dairesel bir tabaka keser; sonra bu tabaka (korneal flep) korneanın merkez kısmı açık kalacak şekilde geriye doğru dikkatlice katlanır. Burada önemli olan flep kaldırma işleminin nasıl yapıldığıdır. Bu işlem için klasik Lasik yönteminde mikrokeratom denilen bıçaklar kullanılır.
2. Basamak:
Kornea flebi alandan uzaklaştırılıp koruma altına alındıktan sonra kornea yatğına laser uygulanır. Daha sonra geriye yatırılmış olan flep tekrar eski yerine yatırılarak uygun pozisyonu alması sağlanır.
LASIK AĞRILI MIDIR ?
LASIK tekniği tamamen ağrısız ve çok kısa süren bir teknikdir. Mikrokeratom ile uygulamalarda kesi ypılırken mikrokeratomun emerek gözü sıkıca tutmasına bağlı gerginlik hissi olabilir ancak bu çok kısa süreli ve rahatsız etmeyecek bir histir. LASIK için uygulanan anestezi şekli damla anestezisidir. Herhangi bir iğne veya dikiş işlemi kesinlikle yoktur. Birkaç damla anestezik madde damlatılması sonrası göz üzerinde bu işlemler ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir.
LASIK sonrası görme hızlıca artacaktır ve bu sayede 15 dakika sonra evinize gidebilirsiniz. Çok az bir kaşınma ve ışıktan rahatsızlık hissi olabilir ancak bunlar ileri boyutta değildir. Sıkıntılı hallerde bir ağrı kesici alımı rahatsızlıkhissini giderecektir. Görme 2-3 gün içinde tatminkar bir düzeye ulaşacaktır.
LASIK ile görmenin düzeltilmesi yöntemi emniyetli midir?
Amerika gibi çok gelişmiş bir ülkede FDA (Food and Drug Administration) isimli organizasyon her türlü tedavinin onayını çok inceledikten sonra vermektedir. FDA tarafından PRK yöntemi 1995 yılında ve LASIK yöntemi 1999 yılında güvenilir tedavi olarak onaylanmıştır.
LASIK Tamamen Risksiz midir ?
LASIK’de komplikasyon olarak adlandırdığımız istenmiyen sonuçlar son derece düşüktür. Bildirilmiş olan komplikasyonların hemen hepsi de korneal flep oluşturulması sırasında mekanik keratomun kesisine bağlıdır.
Lasik uygulanımı sırasında bıçaklı mikrokeratomlar ile flep kaldırılması sırasında oluşabilecek komplikasyonlar geniş serilerde %2.2 olarak bildirilmektedir.
Bıçaklı mekanik keratomlar ile korneanın kesilmesi sırasında istenilen kalınlık, düzen ve bütünlükde oluşabilecek komplikasyonların bir kısmı ciddi ve görmeyi tehdit edici nitelikte olabilir, ancak hiç bir zaman gözün kaybı söz konusu değildir.
FEMTO-LASIK:
Femto-lasik olarak bu yeni teknolojik yöntem refraktif cerrahideki en önemli gelişmelerden birisidir. Mekanik hiç bir girişime izin vermeyen tamamen bilgisayar kontrollü sistem, lasik için gerekli korneal kesiyi bıçaksız son derece güvenilir ve benzeri görülmemiş bir hassasiyetle laser ile yapmaktadır.
Dünyada 10 milyonlarca göze uygulanmış olan Lasik yöntemi oldukça güvenli olmasına karşın bir takım komplikasyonlar da içermektedir. Ve bu komplikasyonların hemen hepsi yöntemin 1. basamağında mekanik keratomlar ile flep kaldırılması ile ilişkilidir. FEMTOSECOND Laser teknolojisi bu sorunu tamamen çözmüştür. Yöntemin 1. basamağı olan flep kesisi tamamen bilgisayar kontrollü laser ile yapılmaktadır. Böylece istenilen kalınlıkta, istenilen çapta ve istenilen alanda son derece güvenli olarak flep kesisi, şaşmaz bir hassasiyet ve doğrulukla flep oluşturabilme şansı vardır.
Mikrokeratom bıçağı ile korneal flep oluşturularak uygulanan yöntemlerde flep ile kornea yatağı arasında nadir de olsa inflamatuar bir reaksiyon (DLK:Diffüz Lameller Keratit) olabilmektedir. Bu reaksiyon oluştuğu takdirde kornea flebinizin tekrar kaldırılarak yıkanması gerekebilir ve bir takım ek ilaçlar kullanabilirsiniz. Femto-lasik uygulamasında DLK gelişim oranı çok daha azdır ve hafif seyreder.
Bir diğer nadir ve istenmiyen durum da korneanın en yüzeyel hücre tabakası olan epitelin flep altına ilerlemesidir ki bu komplikasyon düzenli kesiden dolayı femto-lasik yönteminde yok denecek düzeydedir(Binde 1′in altında).
NİÇİN FEMTO-LASIK LASER KULLANIMI YANLISIYIZ : 
• Femto-lasik bıçaklı mekanik keratomların potansiyel komplikasyonlarını elimine ederek hastalarımıza ekstra bir güvenlik getirmektedir.
• Femtolaser ile daha ince, istenilen kalınlıkta flep kaldırma şansımız olduğu için ince kornea tabakasına sahip hastalarımızda da lasik uygulayabilme şansına kavuşmuş durumdayız.
• Femtolaser ile ince flep kaldırabildiğimiz için 10.00 Dereceye kadar miyopide olduğu gibi yüksek kırma kusurlu hastalarımıza da Excimer laser uygulayabilmekteyiz.
• Femtolaser Lasik uygulamasını tamamen, baştan sona laser yöntemi haline getirir.
• Femtolaser ile kesilen kornea flebi Excimer laser sonrası tekrar geri yatırıldığında daha ii oturan bir flep oluşturur.
• Femtolaser kullanılarak flep oluşturmak ağrısız ve kornea üzerinde daha az basınç oluşturulduğu için çok daha rahattır.
 
WAVEFRONT (KARTAL GÖZÜ) TENOLOJİSİ:
Bazı gözlerde miyop, hipermetrop veya astigmat gibi kırma kusurlarına ilave olarak Aberasyon olarak adlandırdığımız, gözün kornea tabakasındaki düzensiz adacıklara bağlı gözün optik düzensizlikleri mevcuttur. Aberasyonlar gece görüşü ve görme keskinliğinde azalmaya neden olabilir. Genellikle Kartal Gözü olarak bilinen bu tedavide son derece hassas olarak çekilen topografi ile korneadaki bu düzensizlikler saptanarak hastanın miyopisi, hipermetropisi veya astigmatizmasının tedavisine ilave olarak bu adacıklar da düzeltilir. Bu hastaya ilave olarak kendi gözlüğü ile görmesinden bile daha iyi bir görme keskinliği ve gece görüşü sağlar.
Excimer LASER TEDAVİSİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME :
Excimer laser tedavisi öncesi yapılan tetkikler oldukça önemlidir. Bu tetkikler sonucu risk taşımayan uygun hastalara Excimer laser tedavisi uygulanmaktadır. Korneanın 3 boyutlu detaylı haritaları (kornea topografisi) alınacak, kornea kalınlığı birçok noktadan ölçülecek ve kornea düzensizlikleri saptanacaktır. Bu işlemler sırasında gözünüze herhangi bir temas olmayacaktır.
 
Excimer LASER SONRASI GÖRMEM NASIL OLACAK ?
Çalışma sonuçlarının hemen hepsi göstermektedir ki standart LASIK sonrası tashihsiz (gözlüksüz) görme keskinliği %99 ihtimalle 60/100 üzerinde olacak ve %80 ihtimalle de 100/100 olacaktır. Wavefront (Kartal Gözü) teknolojisinin uygulandığı cihazlar ile bu oranlar daha da iyi olmaktadır. Ancak yine de hiç gözlük kullanılmayacağı şeklinde bir garanti vermek imkansızdır. Yeni teknoloji ile hedefimiz kırma kusurunun tamamen ortadan kaldırılması olmasına rağmen, gözün kırma kusurunun tipine ve derecesine, bazı yapısal faktörlere bağlı olarak gözünüz tam olarak emetrop (kırma kusuru olmayan göz) olamayabilir. Ancak hiç bir zaman eski yüksek durumu gibi olmayacaktır ve büyük olasılıkla gözlüksüz çok rahat bir yaşam süreceksiniz. Çok küçük oranda bazı kişilerde gece görme problemi olabilmektedir, ancak Wavefront teknolojisi ile bu istisna derecede azdır.
 
Excimer LASER İLE YAKIN GÖRMEM DÜZELTİLEBİLİR Mİ?
Yaklaşık 25 yıldır uzak görme sorunlarının düzeltilmesine karşılık, Excimer laser ile ortalama 45 yaş sonrası yakın gözlüğü kullanmayı gerektiren presbiyopi olarak adlandırdığımız kırma kusurunun düzeltilmesi mümkün olmamıştır. Ancak son yıllarda bunun düzeltilmesi için önemli gelişmeler olmuştur. Bu düzeltme için kornea tabakasının içine yerleştirilen bir takım materyallerin takılmasının etkileri sınırlı olmuş ve ameliyatların gerçekleştirilmesinde sorunlar yaşanmıştır. Bunun için de bazı kliniklerde kişinin kataraktı olmamasına rağmen göz merceği alınarak yerine uzak ve yakın görmeyi sağlayan mercekler takılmıştır.
Günümüzde Excimer laser ile yakın görmenin düzeltilmesinde en yeni teknoloji PRESBYMAX olarak adlandırılan teknolojidir. Bu sadece Schwind Amaris cihazı ile uygulanabilen bir teknolojidir. Burada uzak görme bozukluğu ile birlikte veya sadece yakın görme bozukluğu tedavi edilebilmektedir. Tedavi işlemleri yukarıda belirtildiği gibi lasik tedavi işlemleri ile aynıdır. Bu işlemde de mekanik keraom veya femtolaser cihazı ile kornea flebi kaldırılmaktadır. Bu teknoloji halen Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin, Japonya ve Rusya’da uygulanmaktadır.
Bu teknoloji ile tedavi edilen hastalarda ilk günden itibaren yakın görme oldukça iyi bir seviyeye gelir, ancak uzak görmede geçici bir azalma olabilir. Göz bebeğinin çapı ve korneanın detaylı incelenmesi sonrası bu tedaviye uygun hasta grubuna PRESBYMAX tedavisi uygulanmaktadır. Uzak görmeden daha çok yakın görme ihiyacı olan hastalarda en iyi sonucu vermektedir. PRESBYMAX tedavisinin önemli avantajlarından biri de hasta memnuniyetsizliğinde aynı gözde bu tedavi geri alınabilmektedir.
HERKES Excimer LASER TEDAVİSİ OLABİLİR Mİ?
Korneanın emniyetli bir şekilde form kazanmasını engelleyebilecek çeşitli sistemik veya göze ait hastalık durumlarında LASIK sakıncalı olabilmektedir. LASIK öncesi gözünüzün mutlaka son derece gelişkin üst teknoloji ürünü cihazlarla değerlendirilmesi gerekir.Bununla birlikte bilinmelidir ki 18 yaş altı bireylere, gebelik ve emzirme durumunda, başlıca katarakt, keratit, keratokonus, kuru göz v.s. gibi bazı göz hastalıklarında, diabet ve immun kökenli sistemik hastalıklarda ve sıklıkla göz numaraları değişen bireylerde Excimer laser uygulamamak gerekir.
 
OPERASYON SIRASINDA;
• Excimer Laser yönteminde iğne, narkoz gibi uyuşturucular kullanılmaz, yanlızca gözü yüzeyel olarak uyuşturacak bir damla damlatılır.
• Gerek Excimer laser işlemi, gerekse flep kaldırma işlemi 1-2 dakika süren kısa işlemlerdir. Yeni laser teknolojisi ile laser süresi genellikle 1dakikadan az sürmektedir. Ancak gözün ameliyata hazırlanması süreci ile birlikte bunu göz başına 5 dakika gibi kabul etmek gerekir.
• Laser işlemi sırasında doktorunuzla konuşarak iletişim kurabilrsiniz.
• Operasyon sırasında kendinizi sıkmamanızı ve gözünüzü oynatmamanızı öneririz. Ancak gelişmiş Excimer laser cihazlarında yüksek duyarlı göz takip sistemi olduğundan, gözünüzü oynatsanız dahi laser gözünüzü takip eder ve gerektiği kadar laser ışınını gerekli bölgeye uygular.
 
OPERASYON SONRASI:
• Operasyonun ardından gözleriniz kapatılmayacaktır; hemen evinize dönebilirsiniz.
• Operasyon sonrası birkaç saati dinlenerek geçirmenizde fayda vardır.
• Eğer lasik veya femto-lasik tedavisi uygulanmış ise ertesi gün hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Koruyucu güneş gözlüğü kullanmak ilk günlerde olabilecek ışık hassasiyetini azalttığı için faydalı olacaktır. PRK ve TPRK gibi kornea üzerinde flep kaldırmadan yapılan düzeltmelerde ilk bir kaç gün batma şikayetleri olabileceğinden işinize başlamanız biraz geç olacaktır.
• Gözünüzü ovalamanız, bastırmanız ve kaşımanız sakıncalıdır.
• Reçete edilmiş damlaları istenilen şekilde kullanmanız gerekmektedir.
 
EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI :
• Madem bu kadar iyi bir teknoloji, o zaman göz doktorlarının çoğu neden ameliyat olmuyor?
Cevap: Bunun en önemli nedenlerinden birisi sizi tedavi edecek kadar deneyimli bir göz doktorunun büyük olasılıkla yaşı itibari ile uzak görme yanında yakın görme problemi de vardır. Yıllardır yakın için uygun bir tedavi olmadığı için uzak görme düzeltmesi deneyimli hekim grubu için uygun değildir.
Ayrıca çok yoğun cerrahi yapan göz hekimleri diğer insanlara göre mikroskop altında çalıştıklaı için laser sonrası mikroskopda sıkıntı yaşayabilirler.
Diğer bir neden de Excimer laser tedavisi bir tercih nedenidir. Gözlüğü ile mutlu olan bir kişinin illa ameliyat olmasına gerek yoktur. Doktorlar yıllarca gözlük kullanmaya alıştıkları ve iş yaşantılarında bu bir problem teşkil etmediğinden ameliyatı tercih etmeyebilirler.
Buna rağmen ameliyat olan bir çok göz doktoru da vardır.
• Ameliyat sonrası numaram geri döner mi ?
Cevap: Excimer laserin ilk uygulandığı yıllarda kullanılan cihazlar ve tekniklerle bu oluyordu. Ama günümüzde özllikle lasik tekniğinde istisnalar dışında söz konusu değildir.
• Excimer Laser tedavisi olan kişiler ileride katarakt ameliyatı olabilir mi?
Cevap: Bu da çok yanlış bilinen noktalardan biridir. Excimer laser tedavisi olan bir kişi olmayan bir kişi gibi katarakt ameliyatı olabilir. Excimer laser tedavisi gözün içine girmeden uygulanan bir tedavidir ve göze girilerek yapılan katarakt ameliyatına hiç bir engel teşkil etmez.
• Ameliyat sonrası numaram ilerler mi? Tekrar ameliyat olabilir miyim?
Cevap: Ameliyat öncesi son 1 yıl içinde numarada 0.25′den fazla değişim olmaması ve kişinin 18 yaşını doldurması ameliyat için önemli bir kriterdir. Yeni lasik teknikleri ile geri dönüş olmamasına rağmen, genellikle 18 yaşında duran kırma kusurları bazen ilerleme gösterebilir. Ameliyattan 6 ay sonra, eğer belirgin bir numara değişikliği olursa veya istisnai olarak istenilen numara sağlanamazsa, çok daha kolay bir işlemle 2. bir operason olmak mümkündür.
 Ameliyatın riski var mıdır? Gözümü kaybeder miyim?
Cevap: Hiç bir şeyde risk tamamen sıfır değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi lasik tedavisine ait riskleri önemli bir bölümü bıçakla kornea flebi kaldırılması sırasında olur, ki bunun oranı deneyimli bir cerrahta %1 veya altındadır. Femto-lasikde ise bu risk çok daha düşüktür. Bu risklerin hiç biri tedavisi mümkün olmayan riskler değildir ve gözün hiç bir zaman kaybı veya tam körlük söz konusu değildir.
• Hangi yaşlarda Excimer Laser Tedavisi olunabilir?
Cevap: 18 yaşından itibaren 65 yaşa kadar her yaşta ameliyat olunabilir. Ancak uzak görmenin düzeltilmesi için 18-40 yaş aralığı, yakın görmenin düzeltilmesi için 40-65 yaş arası daha uygundur.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


İlgili Makaleler


Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea Nakli (Keratoplasti)

Kornea nakli görmeyi geri yükleyebilir, ağrıyı azaltabilir ve hasarlı veya hastalıklı bir korneanın görünümünü iyileştirebilir. Çoğu kornea nakli prosedürü başarılıdır. Ancak kornea nakli, verici korneanın reddedilmesi gibi küçük bir komplikasyon riski taşır.Kornea nakli en sık kornea hasarı olan bir kişiye görüşü geri kazandırmak için kullanılır. Kornea nakli de kornea hastalıkları ile ilişkili ağrı veya diğer belirti ve semptomları hafifletebilir.

Devamını Oku
Fakik Göz İçi Lensleri

Fakik Göz İçi Lensleri

Bir göz işlevi yerine getirilemediğinde , genellikle katarakt veya diğer göz ameliyatı sırasında mercek çıkarılır .IOL'ler (göz içi lensleri), orta ila şiddetli miyopi (görme yeteneği) düzeltmek için LASIK ve PRK göz cerrahisine bir alternatiftir ve bazı durumlarda lazer refraktif cerrahiden daha iyi ve daha öngörülebilir görme sonuçları üretir.

Devamını Oku
Katarakt Cerrahisi (multifocal, trifokal, torik göziçi lensleri)

Katarakt Cerrahisi (multifocal, trifokal, torik göziçi lensleri)

Katarakt ameliyatı, gözünüzün merceğini çıkarmak ve çoğu durumda onu yapay bir mercekle değiştirmek için bir prosedürdür. Normalde, gözünüzün merceği açıktır. Katarakt lensin bulanıklaşmasına neden olur ve bu da sonunda görüşünüzü etkiler.

Devamını Oku
Kornea hastalıkları (Keratokonus, Kuru goz, Konjonktiva yüzey hastalıkları)

Kornea hastalıkları (Keratokonus, Kuru goz, Konjonktiva yüzey hastalıkları)

Gözü kamera olarak düşünürsek, kornea kamera merceğinin önündeki cam olur. Kornea sadece ışığın göze geçtiği açık bir pencere değil, aynı zamanda gözdeki odaklama gücünün çoğunu da sağlar. Kornea hastalığı, bulanıklaşma, bozulma, yara izi ve sonunda körlüğe neden olabilecek ciddi bir durumdur. 

Devamını Oku
Kornea İçi Halka

Kornea İçi Halka

Kornea içi halka, keratokonusun neden olduğu korneanın konik şeklini düzleştirmek için korneaya yerleştirilen küçük plastik halkalardır. Genellikle Intacs veya Kerarings veya Ferrara halkalarının tescilli isimleri altında bilinirler.

Devamını Oku
LAZER (Lasik, Femto Lasik, Lasek)

LAZER (Lasik, Femto Lasik, Lasek)

Lasik tekniği gözdeki miyop, hipermetrop ve astigmatı düzeltir. Lasik sonrası gözlerinizdeki numaranın bir dengelenmesi hızlı bir şekilde oluşur ve eski numaraya dönüş olsalığı çok düşüktür. İki gözün birden ameliyat edilmesinde hiçbir mahsur yoktur. Gün içinde yapılarak hasta taburcu edilebilinir. Lasek tekniği ile ameliyat olan hastalar günlük rutinlerine 24 saat içinde dönüş sağlayabilirler. 

Devamını Oku
Medikal ve Cerrahi Retina

Medikal ve Cerrahi Retina

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu Retinal vasküler bozukluklar (ven ve arter oklüzyonları ve makroanevrizmalar) Diyabetik retinopati Retina distrofileri Retina ve Koroid kitle lezyonları (şüpheli naevi ve koroid melanomları)

Devamını Oku
Pterygium Cerrahisi (Doku yapıştırıcılı ve greftli)

Pterygium Cerrahisi (Doku yapıştırıcılı ve greftli)

Pterjium cerrahisi minimal invaziv bir cerrahidir. Pterjium cerrahi prosedürü oldukça hızlı ve düşük risklidir. Genellikle 30 ila 45 dakikadan fazla sürmez.   

Devamını Oku
Refraktif Cerrahi (CLE, Multifokal, Trifokal, Torik Göziçi Lens implantasyonları)

Refraktif Cerrahi (CLE, Multifokal, Trifokal, Torik Göziçi Lens implantasyonları)

Eğer bir kırma kusuru gibi varsa miyopluk (miyop), hipermetropi (hipermetrop), astigmat veya presbiyopi, refraktif cerrahi düzeltme veya görüşünüzü geliştirmek için bir yöntemdir. Korneayı yeniden şekillendirerek veya gözünüzün önündeki saydam yuvarlak kubbeyi yeniden şekillendirerek gözünüzün odaklama yeteneğini düzeltmek veya ayarlamak için çeşitli cerrahi prosedürler vardır. 

Devamını Oku
Astigmat Nedir?

Astigmat Nedir?

Gözünüzün korneasının veya lensinin eğriliğindeki bir kusurdur. Normal olarak, kornea ve mercek pürüzsüzdür ve her yöne eşit şekilde kavislidir. Bu, ışıkların gözünüzün arkasındaki retinaya keskin bir şekilde odaklanmasına yardımcı olur. Korneanız veya lensiniz pürüzsüz ve düzgün bir şekilde kavisli değilse, ışık düzgün bir şekilde kırılmaz (bükülmez). Doktorlar buna kırılma hatası diyor.

Devamını Oku
Keratokonus Hastalığı Nedir?

Keratokonus Hastalığı Nedir?

Keratokonus hastalığı, gözün en önünde bulunan parlak ve saydam olan tabakanın zamanla incelerek öne doğru konik bir şeklinde görünmesi olarak tanımlanabilir. Keratokonus, korneanın kırma gücüne etki eder ve orta, ağır düzeylerde astigmatizma ve gördüğünüzü bulanıklaştırmaya sebep olmaktadır. 

Devamını Oku
Göz Kapağı Ameliyatları ve Göz Çevresi Estetiği

Göz Kapağı Ameliyatları ve Göz Çevresi Estetiği

Kapak kenarında dışa dönmeyle giden bir rahatsızlıktır. Alt kapakta meydana gelen ektropium, çoğunlukla kapak dokusunun yaşlanmaya bağlı gevşemesi sonrasında meydana gelir. Kapak içini kaplayan doku(konjonktiva) uzun süren dışa dönmelerde kuruyup hasarlanabilir ve bu durum mevcut tabloyu daha da ağırlaştırabilir. 

Devamını Oku
Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık Cerrahisi

Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık Cerrahisi

Gözlerin birbiri ile olan paralelliğinin kaybolmasına göz kayması veya şaşılık denir. Kaymalar gizli, ara ara veya devamlı olabilir. Gizli kaymalar sadece muayene sırasında tespit edilip binoküler görmenin en üst seviyesi olan derinlik hissi normaldir. Kaymalar genellikle ara ara olarak başlar, zamanla devamlı kaymaya dönüşür.

Devamını Oku
Kontakt Lens Nedir?

Kontakt Lens Nedir?

Kontakt lens gözyaşı tabakası üzerine yerleştirilen ince, kavisli bir lensdir. Lensin kendisi doğal olarak berraktır ancak genellikle kullanıcıların en kolay şekilde işlenmesi için en ufak bir renk tonu verilir. 

Devamını Oku
Refraksiyon Nedir?

Refraksiyon Nedir?

Işığın kırılması, bir dalganın hızının farklı olduğu bir ortama girdiğinde bükülmesidir. Işığın hızlı bir ortamdan yavaş bir ortama geçmesi durumunda kırılması, ışık ışınını iki ortam arasındaki sınıra doğru büker. Kırılma, gözün yanı sıra kameralar ve diğer lens sistemleri ile görüntü oluşumunu mümkün kılan bir olgudur .

Devamını Oku
Oculoplastik ve Reconstriktif Cerrahi

Oculoplastik ve Reconstriktif Cerrahi

Oküloplastikler ve Rekonstrüktif Cerrahi, göz kapakları, kaş, alın ve gözyaşı kanalı sistemi ile ilgili düzeltici ve kozmetik göz cerrahisine odaklanır. Cerrahlar ayrıca çocuklarda ve yetişkinlerde yörünge travması ve konjenital göz kusurlarını onarır.

Devamını Oku
Göz Ultrasonu Nedir?

Göz Ultrasonu Nedir?

Bir göz ultrasonu , göz ve göz yörüngesinin (kafatasındaki gözünü tutan soket) ayrıntılı görüntülerini ölçmek ve üretmek için yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır.

Devamını Oku
Excimer Laser

Excimer Laser

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz

Devamını Oku
Akıllı Lens

Akıllı Lens

Katarakt ameliyatlarında kullanılan merceğin türüne göre adlandırılmış tedavi tekniği olan akıllı lens; hem yakını, hem uzağı, hem de ara mesafeyi görmeyi sağlayan çok odaklı göz içi lensidir.  

Devamını Oku
Retina Hastalıkları ve Sarı Nokta

Retina Hastalıkları ve Sarı Nokta

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejeneresansı  elli yaş üzeri görme kayıplarının en önemli sebebidir. Hastalığın ortaya çıkış nedeni yaşla beraber gözün en iç tabakası olan retina tabakasında metabolik artıkların birikmesi ve bu sebeple ortaya çıkan dolaşım problemi nedeni ile yeni damarların oluşmasıdır.

Devamını Oku
Makula deliği

Makula deliği

Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotograf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin içindeki film şerididir. Makula bölgesi, bu tabakanın tam ortasında yer alır.

Devamını Oku
Çocuğunuz Şaşı Kalmasın!

Çocuğunuz Şaşı Kalmasın!

Şaşılığın küçük yaşlarda tedavi edilmesi gerektiğini ileri yaşlarda yapılan bir tedavinin gözün sadece kozmetik açıdan iyi gözükmesini sağlayacaktır.

Devamını Oku
Lazer ile kırma kusurlarının tedavisi

Lazer ile kırma kusurlarının tedavisi

Tamamen bilgisayar kontrollü Excimer Laser cihazlarının kornea olarak adlandırılan gözün saydam tabakasının şeklini değiştirerek görme kusurlarının (Miyop, hipermetrop ve astigmat) giderilmesi işlemine kısaca Laser ile görme düzeltilmesi diyebiliriz...

Devamını Oku
Glokom

Glokom

Özellikle kırklı yaşlardan sonra ortaya çıkan ve sinsice ilerleyerek hiçbir belirti vermeyen göz tansiyonu yükselmesi, yani GLOKOM ani körlüğe neden olabilen bir hastalıktır....

Devamını Oku
Yakın Görme Bozukluğu

Yakın Görme Bozukluğu

İnsanlarda doğal yaşlanmanın sonucu olarak 40 yaşından itibaren yakın görme güçlükleri ortaya çıkar. Ortalama 45 yaşından itibaren de yakın görme için gözlük kullanımı gerekir.

Devamını Oku
Diabetik Retinopati

Diabetik Retinopati

Diabetik retinopati, günümüzde en önemli körlük sebeplerinin başında gelmektedir. Retina kan damarlarındaki değişiklikler sonucunda meydana gelir.Retina (ağ tabakası) ışığa duyarlı tabakadır ve görme fonksiyonu için sağlıklı olmak zorundadır. Diabetik retinopatide farklı türde hasarlar meydana gelir...

Devamını Oku
Lazerle Katarakt

Lazerle Katarakt

Gözümüzün renkli kısmının hemen arkasında ve şeffaf olduğu için normalde görülmeyen bir mercek (lens) doğal olarak bulunur. Bu mercek şeffaf olduğu için biz göz bebeğini siyah olarak görürüz. Mercek göze gelen ışınları sinir tabakasına düşürerek net görüntü oluşmasını sağlar.

Devamını Oku
Göz Yaralanmaları

Göz Yaralanmaları

Özellikle göziçi yabancı cisimler (GİYC), travmatik oküler hasarlanmalar içinde sık rastlanan ve oldukça ciddi sorunlar oluşturan acil durumlardır. Çeşitli serilerde, delici göz yaralanmalarının %18 ila 40’ına GIYC’lerin eşlik ettiği bildirilmektedir...

Devamını Oku
Göz içi kanamaları

Göz içi kanamaları

Göz küresinin büyük kısmı, vitreus denilen yumurta akı kıvamında bir sıvı ile doludur. Bu sıvı içine meydana gelen kanamalara göziçi kanama (vitreus hemorajisi) adı verilir. Göziçi kanamalarının birçok sebebi olmakla birlikte büyük kısmı damarsal sebeplerdir...

Devamını Oku
Epiretinal Membran

Epiretinal Membran

Gözün retina tabakası, dışarıdan gelen ışığı fark eden ve bunu beyne ileten, sinir hücrelerinden oluşmuş bir tabakadır. Gözü bir fotoğraf makinesine benzetecek olursak retina, makinenin içindeki film şerididir...

Devamını Oku
Retina Dekolmanı

Retina Dekolmanı

Gözküresinin içi, adına “vitreus” denen saydam bir jel-sıvı ile doludur. Sıklıkla, yaşın ilerlemesi ile birlikte, vitreus sıvısı jel kıvamını kaybeder ve büzüşür. Bu büzüşmeyle birlikte vitreus, gözün arka duvarından ayrılır. Bu ayrılma olayına “arka vitreus dekolmanı” adı verilir...

Devamını Oku
Yenidoğan Retinopatisi (Rop- Prematür Retinopatisi)

Yenidoğan Retinopatisi (Rop- Prematür Retinopatisi)

Günümüzde gelişen teknoloji ile, yenidoğan bakım üniteleri sayesinde giderek daha küçük doğum ağırlıklı ve vaktinden çok önce doğmuş bebekler yaşatılabilmektedir. Ancak doğum sonrası dönemde özellikle gözün gelişimi, diğer doku ve organlardan farklılık göstermektedir...

Devamını Oku
Yaşa Bağlı Makula

Yaşa Bağlı Makula

Sarı nokta hastalığı, Türkiye’de, tüm dünyada olduğu gibi 55-60 yaş üzeri yaş kitlesinde en sık görme kaybı yaratan hastalıkların başında gelir. Sarı nokta hastalığı olan kişiler, okuma, araba kullanma, kişilerin yüzlerini seçme, televizyon seyretme gibi günlük işleri yapmakta sorun yaşarlar...

Devamını Oku
HEMEN ARA
WHATSAPP