Pankreas Hastalıkları

Akut pankreatit , kronik pankreatit , kalıtsal pankreatit ve pankreas kanseri dahil olmak üzere çeşitli pankreas hastalıkları vardır.

Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesi pankreasın erişilememesi nedeniyle zor olabilir. Pankreası değerlendirmek için birçok yöntem vardır. Pankreasın ilk testleri, pankreasın omurga yakınındaki karında derin olduğu için zor olan fiziksel bir muayeneyi içerir. Kan testleri genellikle pankreasın belirli bir semptomla ilgili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. 

Pankreasın yapısını değerlendirmek için en iyi radyografik testler arasında bilgisayarlı tomografi taraması, endoskopik ultrason ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) bulunur. Pankreas kanallarını değerlendirmek için yapılan testler arasında ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) ve MRCP (manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi) bulunur. Ayrıca pankreas hastalığı tanısını doğrulamanın tek yolunun cerrahi araştırmanın olduğu durumlar da vardır.

Akut Pankreatit

Akut pankreatit, pankreas iltihabına neden olan ani bir ataktır ve genellikle şiddetli üst karın ağrısı ile ilişkilidir. Ağrı şiddetli olabilir ve birkaç gün sürebilir. Akut pankreatitin diğer semptomları mide bulantısı, kusma, ishal, şişkinlik ve ateştir. Diğer nedenler arasında kronik alkol tüketimi, kalıtsal durumlar, travma, ilaçlar, enfeksiyonlar, elektrolit anormallikleri, yüksek lipit seviyeleri, hormonal anormallikler bulunur. Akut pankreatitli hastaların çoğu tamamen iyileşir.

Kronik Pankreatit

Kronik pankreatit, pankreasın tahrip edilmesiyle ilişkili ilerleyici bozukluktur. Hastalık erkeklerde daha yaygındır ve genellikle 30 ila 40 yaş arasındaki kişilerde gelişir. Başlangıçta, kronik pankreatit, semptomlar benzer olduğu için akut pankreatit ile karıştırılabilir. En sık görülen semptomlar üst karın ağrısı ve ishaldir. Hastalık daha kronik hale geldikçe, hastalar yetersiz beslenme ve kilo kaybı geliştirebilirler. Pankreas hastalığın son aşamalarında tahrip olursa, hastalar diyabet geliştirebilir.

Kronik pankreatit tedavisi semptomlara bağlıdır. Çoğu terapi ağrı yönetimi ve beslenme desteği üzerine odaklanır. Oral pankreatik enzim takviyeleri, yiyeceklerin sindirimine yardımcı olmak için kullanılır. Diyabet gelişen hastalar kan şekerini kontrol etmek için insülin gerektirir. Alkolün önlenmesi tedavinin merkezinde yer alır.

Kalıtsal Pankreatit

Bazı durumlarda pankreatit, pankreas veya bağırsağın kalıtsal anormallikleri ile ilişkilidir. Akut tekrarlayan pankreatit yaşamın erken dönemlerinde (30 yaşın altında) sıklıkla kronik pankreatite ilerleyebilir. Kronik pankreatite yol açan en yaygın kalıtsal bozukluk kistik fibrozdur. Son araştırmalar genetik testlerin kalıtsal pankreatite yatkınlığı olan hastaların belirlenmesinde değerli bir araç olabileceğini göstermektedir.

Kronik pankreatitte olduğu gibi, kalıtsal pankreatit, kalıcı problem riski yüksek olan ilerleyici bir hastalıktır. Bu bozuklukları olan hastalarda kronik ağrı, ishal, yetersiz beslenme veya diyabet olabilir. Tedavi ağrı kontrolü ve pankreatik enzim replasmanına odaklanır.

Pankreas Kanseri

Pankreas kanseri erkeklerde dördüncü, kadınlarda ise beşinci ölüm nedenidir. Pankreas kanseri, kemoterapi ve radyasyon tedavisi dahil olmak üzere birçok standart tedaviye dirençlidir. Bu kanser sinsi olarak büyür ve başlangıçta semptomlara neden olmaz. Pankreas kanserinin klasik sunumuna, başka semptomları olmayan sarımsı bir cilt rengi olan ağrısız sarılık denir. Tanı genellikle farklı radyografik görüntüleme teknikleri kullanılarak konur.

Erken evrelerde tespit edilirse, pankreas kanseri cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilebilir. Ne yazık ki, erken teşhis kuraldan çok istisnadır. Daha sonraki aşamalarda, tedavi semptomları ve komplikasyonları kontrol ederek yaşam kalitesini artırabilir.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


İlgili Makaleler


Demir ve Vitamin Eksikliğine Bağlı Anemiler

Demir ve Vitamin Eksikliğine Bağlı Anemiler

Demir eksikliği anemisi, kanın yeterli ve sağlıklı kırmızı kan hücresinden yoksun olduğu yaygın bir anemi türüdür. Kırmızı kan hücreleri vücudun dokularına oksijen taşır. Adından da anlaşılacağı gibi, demir eksikliği anemisi yetersiz demirden kaynaklanmaktadır. Yeterince demir olmadan, vücudunuz kırmızı kan hücrelerinde oksijen (hemoglobin) taşımalarını sağlayan yeterince madde üretemez. Sonuç olarak, demir eksikliği anemisi sizi yorgun ve nefes darlığına neden olabilir.  

Devamını Oku
Disfaji (Yutma güçlüğü)

Disfaji (Yutma güçlüğü)

Genellikle boğazınız veya yemek borunuzla ilgili bir sorunun işaretidir. Disfaji herkesin başına gelebilse de, en yaşlı yetişkinlerde, bebeklerde ve beyin veya sinir sistemi problemleri olan kişilerde yaygındır.  

Devamını Oku
Dispepsi (Mide ağrısı)

Dispepsi (Mide ağrısı)

Dispepsi, spesifik bir durumdan ziyade bir grup semptomdur. Hazımsızlığa sahip çoğu insan mide veya göğüste ağrı ve rahatsızlık hisseder. Bu durum genellikle yiyecek veya içecek tüketildikten hemen sonra ortaya çıkar. Çok miktarda yiyecek yememiş olsa bile, bir kişinin yemek sırasında dolu veya rahatsız hissetmesine neden olabilir.

Devamını Oku
İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), sindirim sisteminizin kronik inflamasyonunu içeren bozuklukları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. IBD türleri şunları içerir: Ülseratif kolit: Bu durum, kalın bağırsağınızın (kolon) ve rektumunuzun en iç astarında uzun süreli inflamasyon ve yaralara (ülser) neden olur.

Devamını Oku
İshal

İshal

İshal, gevşek, sulu dışkı veya sık sık bağırsak hareketine ihtiyaç duyması ile karakterizedir. Genellikle birkaç gün sürer ve genellikle herhangi bir tedavi olmaksızın kaybolur. İshal akut veya kronik olabilir.

Devamını Oku
Karın Ağrısı

Karın Ağrısı

Karın, kaburgaların ve diyaframın alt kenarıyla, aşağıdaki pelvik kemikle (kasık ramus) ve her iki taraftaki kanatlarla sınırlanan anatomik bir alandır. Karın ağrısı, karın duvarını çevreleyen karın duvarının dokularından (deri ve karın duvarı kasları gibi) ortaya çıkabilmesine rağmen, karın ağrısı terimi genellikle karın boşluğu içindeki organlardan kaynaklanan ağrıyı tanımlamak için kullanılır.

Devamını Oku
Endoskopi

Endoskopi

Endoskopi, bir kişinin sindirim sistemini incelemek için kullanılan cerrahi olmayan bir prosedürdür. Bir endoskop, bir ışık ve ona bağlı bir kamera bulunan esnek bir tüp kullanarak, doktorunuz sindirim sisteminizin resimlerini renkli bir TV monitöründe görebilir.

Devamını Oku
Kolonoskopi

Kolonoskopi

Kolonoskopi kalın bağırsak (kolon) ve rektumdaki değişiklikleri veya anormallikleri tespit etmek için kullanılan bir muayenedir. Kolonoskopi sırasında rektuma uzun, esnek bir tüp (kolonoskop) yerleştirilir. Tüpün ucundaki küçük bir video kamera, doktorun tüm kolonun içini görmesini sağlar. Gerekirse, bir kolonoskopi sırasında polipler veya diğer anormal doku tipleri kapsamdan çıkarılabilir. Doku örnekleri (biyopsiler) kolonoskopi sırasında da alınabilir.

Devamını Oku
Mide Kanseri

Mide Kanseri

Mide kanseri genellikle mideyi kaplayan mukus üreten hücrelerde başlar. Bu tip kansere adenokarsinom denir. Son birkaç on yıldır, midenin (mide gövdesi) ana kısmındaki kanser oranları dünya çapında düşmektedir. Aynı dönemde, midenin üst kısmının (kardiya) yutma tüpünün (özofagus) alt ucuyla buluştuğu bölgedeki kanser çok daha yaygın hale gelmiştir. Midenin bu bölgesine gastroözofageal bileşke denir.

Devamını Oku
Ağızdan ve Makattan Kan Gelmesi

Ağızdan ve Makattan Kan Gelmesi

Gastrointestinal kanama, sindirim sisteminizdeki bir bozukluğun belirtisidir. Kan genellikle dışkı veya kusmukta görülür. Kanama seviyesi hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve hayatı tehdit edebilir. Gelişmiş görüntüleme teknolojisi ile kanamanın nedenini bulabilir. Tedavi kanamanın kaynağına bağlıdır.

Devamını Oku
Mide Ülseri

Mide Ülseri

Ülserler, midenizin iç astarında ve ince bağırsağınızın üst kısmında gelişen açık yaralardır. Peptik ülserin en sık görülen semptomu mide ağrısıdır. Peptik ülserler şunları içerir: Mide ülserleri midenin iç meydanına, İnce bağırsağınızın (duodenum) üst kısmının iç kısmında oluşan duodenum ülserleri

Devamını Oku
Karaciğer Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları

Karaciğerin, kendini birçok hastalıktan sonra yenileyebilecek dikkate değer bir kapasitesi vardır. Fakat bazı durumlarda, karaciğer geri dönülemez bir biçimde zarar görebilmektedir. Bu durum; kalıtsal anormalliklerin, aşırı alkol ve ilaç kullanımının, kanser ya da hepatite (karaciğer iltihabına) sebep olan bulaşıcı virüslerin sonucunda olabilir.    

Devamını Oku
Kolon Polipleri

Kolon Polipleri

Bir kolon polipi, kolonun astarında oluşan küçük bir hücre kümesidir. Çoğu kolon polipi zararsızdır. Ancak zamanla bazı kolon polipleri, daha sonraki aşamalarında bulunduğunda genellikle ölümcül olan kolon kanserine dönüşebilir.

Devamını Oku
Karaciğer Sirozu

Karaciğer Sirozu

Siroz, hepatit ve kronik alkolizm gibi birçok karaciğer hastalığı ve durumunun neden olduğu karaciğerin skarlaşmasının (fibrozis) geç bir aşamasıdır. Karaciğeriniz her yaralandığında kendini onarmaya çalışır ve bu süreçte skar dokusu oluşur. Siroz ilerledikçe, daha fazla skar dokusu oluşur ve karaciğerin çalışmasını zorlaştırır.

Devamını Oku
Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları

Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları

Safra, sindirime yardımcı olan karaciğer tarafından üretilen bir sıvıdır. Safra, safra kanallarından karaciğerden ince bağırsağın veya duodenumun ilk kısmına ve sonunda safra kanallarına oradan da karaciğere boşalır. Bu karmaşık sistemdeki herhangi bir kanal tıkanırsa bir dizi ciddi hastalık ortaya çıkabilir.

Devamını Oku
Kolon Kanseri

Kolon Kanseri

Kalın bağırsak (Kolon) kanserleri tüm kanser tipleri arasında en sık görülen 4. kanser olup, her yıl Dünyada yaklaşık 1 milyon yeni kalın bağırsak kanseri vakası teşhis edilmektedir. Günümüzde ortalama riske sahip bir insanın ömür boyunca kalın bağırsak kanserine yakalanma riski %4-5’tir.

Devamını Oku
Pankreas Hastalıkları

Pankreas Hastalıkları

Pankreas hastalıklarının değerlendirilmesi pankreasın erişilememesi nedeniyle zor olabilir. Pankreası değerlendirmek için birçok yöntem vardır. Pankreasın ilk testleri, pankreasın omurga yakınındaki karında derin olduğu için zor olan fiziksel bir muayeneyi içerir. Kan testleri genellikle pankreasın belirli bir semptomla ilgili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. 

Devamını Oku
HEMEN ARA
WHATSAPP