ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER VE KAZANIMLARI

Endoskopi, kameralı esnek bir alet yardımıyla ağızdan veya makat bölgesinden girilerek üst sindirim sistemi veya kalın barsağın görüntülenmesi ve gereğinde müdahale edilebilmesine olanak sağlayan işlemin genel adıdır. Endoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi olarak ikiye ayrılır. Gastroskopi yemek borusu, mide ve ince barsağın başlangıç kısmının görüntülenmesi, kolonoskopi ise kalın barsak ve ince barsağın son kısmının görüntülenmesi işlemidir.

Gastroskopi Neden ve Kimlere Yapılır?

 • Üst sindirim sisteminden kanaması olan,
 • Tedaviye rağmen midede yanma, ekşime ve ağza acı su gelmesi şikayetleri olan,
 • İstenmeyen kilo kaybı, dirençli bulantı, kusma şikayeti olan,
 • Nedeni belirlenmemiş kansızlığı olan,
 • Ailesinde üst sindirim sistemi kanseri olan,
 • Gıdaları yutamayan veya takılma hissi olan kişilerde gastroskopi yapılarak şikayetlerin nedeni araştırılmalı ve herhangi bir lezyon saptandığında bunun kesin tanısına yönelik inceleme için parça alınarak tahlile gönderilmelidir.

Mide veya yemek borusunda gastroskopi esnasında kanser öncüsü olan bazı ülserler veya polip denilen et beni şeklindeki mukozal lezyonlar saptanabilir. Bu aşamada polipler aynı işlem esnasında endoskopik olarak çıkarılarak, ülserler için ilaç tedavisi başlanarak gelişebilecek olan sindirim sistemi kanserinden koruma sağlanabilir. Ayrıca çok erken dönem kanserlerde lezyon endoskopik olarak çıkarılabilir veya lezyonun erken dönemde teşhis edilmesi ile yapılacak ameliyata ve ameliyat sonrası hasta konforuna katkıda bulunulabilir. Kanama saptanan olgularda genellikle endoskopik olarak müdahale edilerek ameliyeta gerek kalmaksızın kanama durdurabilir. Ağza acı su gelmesine neden olan yemek borusu son kısmında gevşeklik veya fıtıklaşma tespit edilip saptandığı devreye göre ilaç tedavisi veya ameliyatla şikayetler giderilebilir. Bu hastalığın tedavisinde ameliyat mı tıbbi tedavi mi kararını vermede mide asidinin yemek borusunda yaptığı harabiyeti saptamak, ileri incelemelerle yemek borusu hareketlerini ve yemek borusunun asiditesini belirlemek önemlidir.

Gastroskopi Nasıl Yapılır?

Üst sindirim sisteminin rahat ve tam olarak görüntülenebilmesi için hasta tetkike aç olarak gelmelidir. İşlemin yapılacağı kişinin boğazı uyuşturulduktan ve hastaya sakinleştirici ilaçlar verildikten sonra kişi sol yanına yarı uyur durumda yatar, işlem aletin hastaya yutturulması ile başlar. Yaklaşık beş-on dakika süren işlem esnasında genellikle kişi ilaçların etkisiyle uyur ve işlemin yapıldığını hatırlamaz.

Kolonoskopi Neden ve Kimlere Yapılır?

 • Altı haftayı geçen kronik ishali olan,
 • Kanlı, sümüklü dışkılaması olan,
 • Nedeni belli olmayan kansızlık veya kilo kaybı olan,
 • 40 yaşından büyük makattan kanaması olan,
 • 40 yaşından küçük tedaviye rağmen makattan kanaması devam eden,
 • Ailesinde alt sindirim sisteminde kanser öyküsü olan kişilerde şikayetlerin kaynağını saptamaya yönelik olarak kolonoskopi yapılması gerekirken,
 • 50 yaş üstü bireylerde hiçbir şikayeti olmasa da on yılda bir tarama amaçlı kolonoskopi yapılmalıdır.

Kolonoskopi esnasında kanser öncüsü olan ve bazen hiçbir belirti göstermeksizin yavaş büyüyen lezyonlar (polipler) saptanıp endoskopik olarak aynı işlem esnasında çıkarılıp kanser gelişimi önlenebilir. Var olan lezyonlar erken dönemde yakalanıp yapılması gereken tedaviye erken dönemde başlanması ve daha etkili bir tedavi yapılması sağlanabilir. Ciddi karın ağrısı ataklarına neden olabilen divertikül ismi verilen küçük barsak fıtıklaşmaları saptanıp diyet ve ilaç tedavisiyle belirtiler giderilebilir. Alt sindirim sistemi kanaması olan kişilerde kanama odağı saptanıp tedavi yöntemi belirlenebilir.

Kolonoskopi Nasıl Yapılır?

Kalın barsağın rahat ve tam olarak görülebilmesi için hasta işlemden üç gün öncesinden başlayarak bol su içer ve daha çok sulu gıdalarla beslenir. İşlemden önceki akşam kalın barsağın temizlenebilmesi için doktoru tarafından reçete edilmiş olan ilaçlarını kullanır ve işleme aç olarak gelir. İşleme başlamadan önce hastaya sakinleştirici ilaç verilir. Bu ilacın etkisiyle hasta genellikle işlem esnasını hatırlamaz.

Güncel Endoskopik Girişimler Nelerdir?

Gastrostomi: Yemek borusunda yutmayı engelleyen bir lezyon varlığında veya nörolojik hastalıklara bağlı olarak yutma refleksi kaybolmuş hastalarda mideye direkt olarak karın duvarından bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. Bu işlem sayesinde hasta bu tüp aracılığıyla beslenmeye devam edebilir.

Genişletme Tedavileri: Yemek borusu veya kalın barsakta ameliyatlar, bazı hastalıklar ve oluşan tümöral kitleler sonucunda daralmalar görülebilir. Bu darlıklar endoskopik olarak genişletilerek hastanın beslenmeye devam etmesi sağlanabilir ve hasta gereksiz yere ameliyat olmaktan kurtarılabilir. Bu genişletme tedavileri henüz ülkemiz için yeni sayılabilecek yöntemlerdendir.

Obezite Tedavisi: Obezitenin tedavisinde vücut kitle indeksi 30-40 arasında olanlarda birincil yöntem olarak ya da vücut kitle indeksi 50’nin üzerinde olanlarda sonrasında uygulanacak ameliyatın risklerini azaltabilmek için mide balonu yerleştirilmesi işlemi endoskopik olarak yapılmaktadır.

Bu bilgiler eşliğinde söyleyebiliriz ki; endoskopi her geçen gün gelişen ve yenilenen bir teknik işlemdir. Sindirim sisteminde kanser öncüsü lezyonların tedavi edilerek veya çıkarılarak kanser gelişiminin engellenmesi, bazı ameliyat gerektiren lezyonların erken dönemde yakalanarak ameliyatın ve hastalığın daha iyi seyretmesinin sağlanması, yutamayan hastalarda mide tüpü aracılığıyla veya yemek borusuna endoskopik olarak genişletici bir işlem yapılarak hastanın beslenmeye devam edebilmesi, kalın barsakta gelişen darlıklarda uygulanan genişletme tedavileri gibi bir çok noktada hastaların gereksiz ameliyat edilmesini önler hastalıkların erken tanısını ve hastaların çok daha konforlu bir hayat sürmelerini sağlar.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


İlgili Makaleler


Sindirim Sistemi (Mide ve Bağırsak) Kanseri

Sindirim Sistemi (Mide ve Bağırsak) Kanseri

Gastro-Intestinal (GI) kanser, sindirim sistemini etkileyen kanser grubu için kullanılan bir terimdir. Bu; yemek borusu, safra kesesi ve safra yolu, karaciğer, pankreas, mide, ince bağırsak, bağırsak (kalın bağırsak veya kolon ve rektum) ve anüs kanserlerini içerir.

Devamını Oku
Anal kondilom

Anal kondilom

Cinsel yolla bulaşan viral hastalıklardan en sık görülenidir. Etken Human Papilloma Virüs (HPV) denilen virüstür. Virüs bazal hücre tabakasında yerleşir. Kuluçka süresi olan 1-6 ay geçtikten sonra virüsler çoğalarak yüzeye ilerler ve virüs parçacıkları yüzeyde siğil halinde ortaya çıkar...

Devamını Oku
Anal bölge abse ve fistülleri

Anal bölge abse ve fistülleri

Anal bölgede ortalama 6 adet (3-12 arasında) bez vardır ve bezler kısa ve ince yollar aracılığıyla anal kanala açılır. Bu yollar yabancı materyal ile tıkandığında enfeksiyon ve sonucunda abse gelişir...

Devamını Oku
Mide Baypassı

Mide Baypassı

Mide (Gastrik) bypass, mide ve ince bağırsakların yediğiniz yiyeceği kullanma şeklini değiştirerek kilo vermenize yardımcı olan cerrahi operasyondur.

Devamını Oku
Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

İki tür karaciğer kanseri vardır; Primer Karaciğer Kanseri ve Sekonder Karaciğer Kanseri (hepatik metastaz).  Metastaz yapan ikincil kanserlerin aksine, vücudun başka bir yerinde başlar ve karaciğere yayılır, primer karaciğer kanseri karaciğer içindeki hücrelerden başlar.

Devamını Oku
Zayıflama

Zayıflama

Kilo vermeye çalışan herkes için çok çabuk kilo kaybetmek istemek doğaldır. Ancak yavaş ve düzenli kilo vermek sağlıklı bir beden için önemlidir.  

Devamını Oku
Karaciğer Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Nasıldır?

Karaciğer Hastalıklarında Beslenme Tedavisi Nasıldır?

Karaciğerinize yardım etmezseniz, o da size yardım edemez. Bunun sonucunda karaciğer hastalığı ve muhtemelen diğer organları etkileyebilecek bozukluklar oluşacaktır. 

Devamını Oku
Gastro Özofajial Reflü Hastalığı ve Tedavisi

Gastro Özofajial Reflü Hastalığı ve Tedavisi

Gastro özofajial reflü, alınan gıdaların ve/veya mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Bu kaçışın özellikle yatar pozisyonda ve yemeklerden hemen sonra mide içi basıncın artmasıyla günde 10 defaya kadar olması ve dört dakikadan kısa sürmesi normal kabul edilebilir...

Devamını Oku
Mide Kanserleri

Mide Kanserleri

Tütsülenmiş ve aşırı tuzlanmış gıdalar riski arttırır. Bu tür gıdaların içerdiği nitritler karsinojenik etkilidir. Aklorhidri varlığında midede normal flora dışı bakteriler artar ve bunlar nitratları nitritlere dönüştürür...

Devamını Oku
Pankreas Kanseri

Pankreas Kanseri

Pankreas, karın ile mide ve omurga arasında yer alan bir bezdir. Kan şekeri seviyesini kontrol eden sindirim ve hormonlara yardımcı olan enzimleri yapar. Bazen bu işlem bozulur. Vücudun onlara ihtiyacı olmadığında veya eski hücreler ölmediğinde yeni hücreler oluşur. Ekstra hücreler, tümör adı verilen bir doku kütlesi oluşturabilir.

Devamını Oku
Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserleri

Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserleri

Kalın bağırsak kanserleri tüm kanser tipleri arasında en sık görülen 4. kanser olup, her yıl Dünyada yaklaşık 1 milyon yeni kalın bağırsak kanseri vakası teşhis edilmektedir. Günümüzde ortalama riske sahip bir insanın ömür boyunca kalın bağırsak kanserine yakalanma riski %4-5’tir...

Devamını Oku
Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatları

Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatları

Safra Kesesi karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organdır. Ortalama uzunluğu 10 cm. genişliği 3 cm. olan küçük, kese biçiminde bir organdır. Karaciğerin alt yüzünde, karaciğerle temas edecek biçimde bulunur. 

Devamını Oku
Meme Kanseri

Meme Kanseri

Risk Faktörleri Erken menarş (12 yaş altı), geç menopoz (55 yaş üzeri), Geç hamilelik, emzirmemek, Doğum kontrol hapı, Menopoz sonrası HRT (Östr + prog), Meme kanseri hikayesi, Çocukluk çağında ışınlanma (RT), Beslenme ve çevre, Obezite, yağlı, kalorili..

Devamını Oku
Fissür Nedir?

Fissür Nedir?

Anal fissür, anal kanalının astarında, kanal içine uzanan anüste bir kesik veya yırtılmadır. Bağırsak hareketi sırasında ve sonrasında ağrıya neden olabilir ve dışkıda kan olabilir.   Anal fissürlerin çoğu, bir santimetreden daha küçüktür. Ancak anüs, vücudun oldukça hassas bir parçasıdır. Sonuç olarak, bu bölgedeki bir ağrı, küçük bir yırtılmayla bile, oldukça şiddetli olabilir.

Devamını Oku
OBEZİTE CERRAHİSİNDE YÖNTEMLER

OBEZİTE CERRAHİSİNDE YÖNTEMLER

Tüp Mide Ameliyatı, laparoskopik (kapalı) yöntemle ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Özellikle son dönemde en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemidir. Midenin bitiş noktası olan pilora yaklaşık 3-6 cm uzaklıktan başlanarak özel aletler yardımı ile yemek borusuna kadar midenin tüp haline getirilmesi işlemidir. Yaklaşık 45 dakika kadar süren işlem sonrası midenin yaklaşık %75-80’ lik bir kısmı çıkarılmış olur...

Devamını Oku
Plonidal Sinüs (kıl dönmesi) ve tedavisi

Plonidal Sinüs (kıl dönmesi) ve tedavisi

Pilonidal sinüs hastalığı temel olarak içerisinde kıl bulunan boşluk ya da abse dokusudur. En sık kuyruk sokumu üzerinde yerleşir. Gelişimine ait iki teori vardır. Birincisi konjenital teori: Bu teoride anne karnında iken (fetüste) cilt altı dokularda orta hattın eksik birleşmesi sonucu dermal kist kalıntısı olarak geliştiği varsayılır...

Devamını Oku
Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatları

Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatları

Safra Kesesi karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karaciğerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organdır. Ortalama uzunluğu 10 cm. genişliği 3 cm. olan küçük, kese biçiminde bir organdır. Karaciğerin alt yüzünde, karaciğerle temas edecek biçimde bulunur. Görevi; safra sıvısını depolamak...

Devamını Oku
Safra Kesesi Taşları ve Tedavisi

Safra Kesesi Taşları ve Tedavisi

Safra Kesesi karaciğerden salgılanan günlük yaklaşık bir litre safranın toplandığı, küçük, kese biçiminde bir organdır. Karaciğerin alt yüzünde, karaciğerle temas edecek biçimde bulunur. Görevi...

Devamını Oku
Tiroit Hastalıkları - Guatr ve Tedavisi

Tiroit Hastalıkları - Guatr ve Tedavisi

Tiroit bezi: Tiroit, boynun ön tarafında, Adem elmasının alt kısmında yerleşik ve kelebek şeklinde 20-25 gr ağırlığında bir iç salgılı bezdir. küçük ama güçlü bir organdır ve metabolizmamızı dengeleyecek olan, metabolizmanın çalışma hızını belirleyen T3 ve T4 hormonlarını salgılar...

Devamını Oku
Hemoroidal Hastalık ve Tedavisi

Hemoroidal Hastalık ve Tedavisi

Hemoroid, makattaki mevcut damarların genişlemesi ve bağ dokusunun sarkması sonucu oluşan bir hastalıktır. Hemoroid Neden Olur? Hemoroidin Belirtileri Nelerdir? Hemoroid Kimlerde görülür? Hemoroidin Evreleri, Hemoroid Tedavisinde En Sık Kullanılan Yöntemler, Lazer Hemoroid Yönteminin Etkisi...

Devamını Oku
Pilonidal Sinüste Ameliyatsız Tedavi (Kristalize Fenol Tedavisi)

Pilonidal Sinüste Ameliyatsız Tedavi (Kristalize Fenol Tedavisi)

Yöntem lokal müdahale odası veya poliklinik koşullarında gerçekleştirilebilir. Bu yöntemde sinüs çevresi lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra ek bir kesi yapılmadan sinüs ağızlarından...

Devamını Oku
Endoskopi

Endoskopi

Endoskopi, kameralı esnek bir alet yardımıyla ağızdan veya makat bölgesinden girilerek üst sindirim sistemi veya kalın barsağın görüntülenmesi ve gereğinde müdahale edilebilmesine olanak sağlayan işlemin genel adıdır. Endoskopi, gastroskopi ve kolonoskopi olarak ikiye ayrılır. Gastroskopi yemek borusu, mide ve ince barsağın başlangıç kısmının görüntülenmesi, kolonoskopi ise kalın barsak ve ince barsağın son kısmının görüntülenmesi işlemidir.

Devamını Oku
HEMEN ARA
WHATSAPP