KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ


MİSYONUMUZ

Tıp etiğine uygun ekonomik düzeyde sağlık hizmetlerinde kalıcı çözümler üretmek ve sürdürülebilir kalite anlayışı ile sağlıklı toplumun oluşmasına katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Yeni bilgi ve teknolojileri kullanarak kaliteli hizmet anlayışı ile sağlık sorunlarına hasta memnuniyetini esas alan çözümlerle referans bir hastane olarak gelişmektir.

DEĞERLERİMİZ

Bilgi ve yenilik paylaşımı, İnsana saygı yaklaşımı ile etik ilkelere uygun dürüst çalışma, Hasta haklarına saygılı olmak ve koruma, Gizliliğe mutlak uyum, Hasta ve hasta yakınlarına karşı iyi bir dinleyici olarak ihtiyaçlarına karşılık verme ve iyi ifade etme Kendimizi hastalarımızın yerine koyma ve hoşgörülü olma, Olumlu ve sabırlı bir yaklaşımla, bütünlük içinde ekip çalışmasına açık olma, Topluma yardım amacıyla yola çıkan, Çalışanlarımızla birlikte bilgi, eğitim ve çalışma ortamının kalitesini yüksek tutmaktır.

ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • Sağlık Hizmeti sunumunun; hasta/yakını ve çalışan güvenliğini, beklentilerini, memnuniyetini ön planda tutarak, etik ilkelerden ödün vermeden gerçekleştirilmesi
  •  İş ve İşçi sağlığı yasal şart ve mevzuat gerekliliklerine uygun olarak , her türlü riski azaltma ve iş sağlığı ve güvenliğini sürekli iyileştirilmesi,
  • Hizmet sunumunda açığa çıkan her türlü kirliliğin sebep olabileceği çevresel kirlenmenin, canlılar üzerinde yaratacağı muhtemel olumsuz etkilerinin engellenebilmesi amacıyla gerekli her türlü tedbirin alınması
  • Atıkların azaltılması ve /veya yerinde doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
  • Mevcut teşhis ve tedavi birimlerinin iyileştirilerek çevre sağlığına olan olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi
  • Hastanemizin sağlık hizmeti sunumu konusundaki tüm yasal şartlar ve mevzuatlara uygun olarak  işletilmesi
  • Çalışanlara sürekli eğitim imkanları sunarak, gelişimin sürekliliğinin desteklenmesi,
  • Tüm süreçlerde sürekli olarak iyileştirilme sağlanması.
ekol hastanesi whatsapp HEMEN ARA
ekol hastanesi whatsapp WHATSAPP