Erkek Check - Up Tedavileri (Kanser)


Bu tedavi için istenen tetkikler aşağıdaki gibidir.
LABORATUVAR

 • Alanin aminotransferaz (ALT) 
 • Alkalen fosfataz (Serum/Plazma)
 • Aspartat aminotransferaz (AST) 
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Glukoz(Açlık)
 • HDL kolesterol
 • Kalsiyum (Ca) 
 • Üre
 • Kolesterol (Serum/Plazma)
 • LDL kolesterol
 • Kreatinin
 • Trigliserid (Serum/Plazma)
 • Ürik asit (Serum/Plazma)
 • TSH
 • İdrar tetkiki (Strip ile) Mikroskop
 • Hemogram
 • Vitamin B12
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Amilaz (Serum/Plazma)
 • Sodyum (Serum/Plazma)
 • Potasyum (Serum/Plazma)
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma)
 • Kalsitonin
 • Prostat spesifik antijen (PSA)
 • Tiroglobulin(TG)
 • Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma)
 • CA 19-9 (Serum/Plazma)
 • Parathormon (PTH) (Serum/Plazma)
 • CA 72-4 (Serum/Plazma)
 • Gaitada gizli kan aranması

GÖRÜNTÜLEME

 • Üriner sistem US
 • Tiroid US
 • Abdomen US, tüm
 • Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Ekzersiz (Eforlu EKG TESTİ) veya farmakolojik stres 

 

HEMEN ARA
WHATSAPP