Beyin ve Omurilik Tümörleri ve İltihaplanmaları


Beyin ve Omurilik Tümörleri Nelerdir?

Beyin ve omurilik tümörleri beyin veya omurilikte kontrolden çıkmış anormal hücrelerin kitleleridir. Vücudun neredeyse herhangi bir bölgesindeki hücreler kansere dönüşebilir ve vücudun diğer alanlarına yayılabilir.

Vücudun diğer bölümlerinde benign (kanserli olmayan) ve malign (kanserli) tümörleri ayırt etmek çok önemlidir. İyi huylu tümörler yakın dokuları istila etmez veya uzak bölgelere yaymazlar, bu yüzden vücudun diğer bölgelerinde hayatı tehdit edici nitelikte olmazlar. Malign tümörlerin (kanserlerin) bu kadar tehlikeli olmasının ana nedenlerinden biri vücuda yayılabilmesidir.

Beyin tümörleri nadiren vücudun diğer bölgelerine yayılmış olsa da, çoğu beyin ve omurilik dokusu yoluyla yayılabilir. Sözde iyi huylu tümörler bile büyüdükçe normal beyin dokularına basabilir ve yok edebilirler ve çoğu kez etkisiz hale getiren ve bazen ölümüne neden olabilecek hasara neden olabilirler. Bu nedenle doktorlar genellikle "beyin kanseri" yerine "beyin tümörleri" nden bahsederler. Beyin ve omurilik tümörleri ile ilgili başlıca kaygıları, ne kadar hızlı büyüdükleri, beyin veya omurilikten geri kalanlara ne kadar kolayca yayıldıkları ve eğer onlar Kaldırılabilir veya tedavi edilebilir ve geri gelmez. Ancak benign ve malign tümörler hayatı tehdit edebilir.

Çocuklarda beyin ve omurilik tümörleri yetişkinlerde görülen farklılık eğilimindedir. Genellikle farklı yerlerde oluşurlar, farklı hücre tiplerinden gelişirler ve farklı bir tedavi ve prognoza sahip olabilirler.

Santral sinir sistemi

Beyin ve omurilik tümörlerini anlamak için, beyin ve omurilik için tıbbi adı olan merkezi sinir sisteminin (CNS) normal yapısını ve fonksiyonunu bilmek yardımcı olur.

Beyin, düşünce, duygu, bellek, konuşma, görme, işitme, hareket ve çok daha fazlasının merkezi. Kafiyal sinirler olarak adlandırılan başın omuriliği ve özel sinirleri , beyin ile vücudun geri kalan kısmı arasında mesajlar taşırlar. Bu mesajlar kaslarımıza hareket etmeyi, duyularımız tarafından toplanan bilgileri iletmeyi ve iç organlarımızın işlevlerini koordine etmeye yardımcı olmasını söyler.

Beyin kafatası ile korunuyor. Aynı şekilde, omurilik, omurga kemikleri (omurlar) tarafından korunur.

Beyin ve omurilik, çevrili olup serebrospinal sıvı (CSF) adı verilen bir sıvı tarafından emilir . Beyin omurilik sıvısı, beyindeki ventriküler alanlarda bulunan koroid pleksus tarafından yapılır. Ventriküller ve beyin ve omurilik çevresindeki boşluklar BOS ile doldurulur.

Beynin ve omuriliğin parçaları

Beynin ana alanları serebral, serebellum ve beyin sapı içerir. Her alanın özel bir işlevi vardır.

Serebral: Beyincinin beyindeki büyük, dış kısımdır. 2 yarı küre (yarısı) oluşur ve akıl yürütme, düşünce, duygu ve dili kontrol eder. Aynı zamanda planlı (gönüllü) kas hareketlerinden (top atma, yürüme, çiğneme vb.) Ve görme, işitme, koku, dokunma ve ağrı gibi duyusal bilgiyi alma ve yorumlama sorumluluğundan da sorumludur.

Serebral hemisferdeki tümörün neden olduğu belirtiler tümörün bulunduğu yere bağlıdır. Sık karşılaşılan belirtiler şunlardır:

  • Nöbetler
  • Konuşmada zorluk
  • Depresyon gibi ruh hali değişimi
  • Kişilikte bir değişiklik
  • Vücudun bir bölümünde zayıflık veya felç
  • Görme, işitme veya diğer duygulardaki değişiklikler

Beyincik: Serebellum, beynin arka kısmındaki serebrumun altında yatar. Bu hareketi koordine eder.

Serebellum tümörleri yürüme sırasında eşgüdümle sorunlara neden olabilir; Eller, kollar, ayaklar ve bacaklardaki hassas hareketlerle ilgili sorun; Yutma veya senkronize göz hareketleri ile ilgili sorunlar; Ve konuşma ritmindeki değişiklikler.

Beyin sapı: Beyin sapı beyindeki spinal korda bağlanan alt kısmıdır. Sinirleri kontrol eden, beyin ile vücudun geri kalan kısmı arasındaki sansasyon veya hisleri kontrol eden çok uzun sinir lifleri demetleri bulunur. Beyin sapındaki özel merkezler nefes kontrolünü ve kalp atışını kontrol etmeye de yardımcı olur. Buna ek olarak, çoğu kafa siniri (aşağıda açıklanmıştır) beyin sapında başlar.

Beyin sapı 3 ana bölüme ayrılır: orta beyin, pons ve medulla oblongata.

Beyindeki bu kritik alandaki tümörler güçsüzlük, sert kaslar veya sansasyon, yüz veya göz hareketi, işitme veya yutkunma sorunlarına neden olabilir. Çift görüş, beyin sapı tümörlerinin yaygın bir erken semptomudur ve yürüme koordinasyonunda sorunlar da vardır. Beyin sapı yaşam için o kadar önemli olan küçük bir alan olduğundan, bu alanda tümörlerin ameliyatla çıkarılması mümkün olmayabilir.

Omurilik: Omurilik , kasları, hisleri veya duyguyu kontrol eden sinyalleri taşıyan çok uzun sinir lifleri demetleri ve mesane ve bağırsak kontrolüne sahiptir.

Omurilik tümörleri zayıflık, felç veya uyuşukluğa neden olabilir. Omurilik dar bir yapıdadır, bu nedenle orada gelişen tümörler vücudun her iki tarafında da semptomlara neden olur (örneğin, her iki bacağın güçsüzlüğü veya uyuşması). Bu, çoğu zaman vücudun yalnızca bir tarafını etkileyen beyin tümörlerinin belirtilerinden farklıdır.

Kollara giren sinirler omurili boyun seviyesinde bırakır (servikal omurga). Sırtta omurilikten ayrılan bacaklar, bağırsak ve mesane sinirleri (göğüs ve bel omurları). Boyundaki spinal kord tümörleri (servikal omurga) hem kollarda hem de bacaklarda semptomlara neden olabilir, bunun yanında barsak ve mesane fonksiyonlarını da etkileyebilir. Boynun altındaki omurilik tümörleri, bacaklar ve barsak fonksiyonlarını ve mesane fonksiyonunu etkiler.

Kraniyal sinirler: Kafa sinirleri direkt olarak beyin tabanından dışarı doğru uzanır (omuriliğin dışına çıkmasına karşıt olarak). Bu sinirler doğrudan beynin yüzü, gözleri, dili, ağzı ve diğer bazı bölgeler arasında sinyaller taşırlar.

Çocuklarda en sık görülen kraniyal sinir tümörlerine optik sinir tümörleri (beyin ile her göz arasında uzanan geniş sinir) olan optik gliomalar denir . Bu tümörler görme problemlerine neden olur. Diğer kraniyal sinirlerde başlayan tümörler çift görmeye neden olabilir; Yutma sorunu; Bir veya her iki kulaktaki işitme kaybı; Veya yüz felci, uyuşukluk veya ağrı.

Detaylı bilgi ve randevu için biz sizi arayalım.


ekol hastanesi whatsapp HEMEN ARA
ekol hastanesi whatsapp WHATSAPP