Beyin Tümörü


BEYİN TÜMÖRÜ

Bir beyin tümörü, beyninizdeki anormal hücrelerin bir kütlesi veya büyümesidir.

Birçok farklı türde beyin tümörü vardır. Bazı beyin tümörleri kanserli değildir (benign) ve bazı beyin tümörleri kanserlidir (malign). Beyin tümörleri beyninizde (birincil beyin tümörleri) başlayabilir veya kanser vücudunuzun diğer bölümlerinde başlayıp beyninize yayılabilir (ikincil veya metastatik, beyin tümörleri).

Bir beyin tümörü ne kadar hızlı büyürse büyük ölçüde değişebilir. Büyüme hızı ve bir beyin tümörünün yeri, sinir sisteminizin işlevini nasıl etkileyeceğini belirler.

Beyin tümörü tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz beyin tümörünün tipine ve büyüklüğüne ve konumuna bağlıdır.

TÜRLERİ

Akustik nöroma 

Astrositom

Beyin metastazı

Koroid pleksus karsinomu

Kraniyofarenjiyom

Embriyonal tümörler

Ependimom

Glioblastom

Gliyom

Medulloblastomu

Menenjiyom

Oligodendroglioma

Pediatrik beyin tümörleri

Pineoblastoma

Hipofiz tümörleri

BELİRTİLER

Beyin tümörünün belirti ve semptomları büyük farklılıklar gösterir ve beyin tümörünün büyüklüğüne, konumuna ve büyüme hızına bağlıdır.

Beyin tümörlerinin neden olduğu genel belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

Baş ağrısı düzeninde yeni başlangıç ​​veya değişiklik

Kademeli olarak daha sık ve daha şiddetli olan baş ağrıları

Açıklanamayan mide bulantısı veya kusma

Bulanık görme, çift görme veya çevresel görme kaybı gibi görme sorunları

Bir kol veya bacağın tedrici sansasyon veya hareket kaybı

Denge zorluğu

Konuşma zorlukları

Günlük meselelerde karışıklık

Kişilik veya davranış değişiklikleri

Nöbetler, özellikle nöbet öyküsü olmayan birisinde

İşitme sorunları

HEMEN ARA
WHATSAPP