Koroner Anjiyografi Hakkında Merak Edilenler

yeniasir

27 Ocak 2024

Koroner Anjiyografi Hakkında Merak Edilenler

Ekol Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Burak Ayça kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan koroner anjiyografi yön¬teminin, ani kalp krizlerinde hayat kurtardığını belirterek tıkalı damarlarda yeniden açıklık sağ¬lamak için stent yönteminden de faydalanıldığı¬nı söyledi. Doç. Dr. Burak Ayça kalp krizlerinde hayat kurtaran koroner anjiyografinin detayla¬rını anlattı. Koroner anjiyografide darlık çıktığı zaman öncelikle bu damarın ciddiyetine, darlı¬ğın lokasyonuna ve fonksiyonel etkisine bakılır. 

STENT Mİ BYPASS MI? 

Eğer bu darlık anotomik olarak ciddi ya da fonksiyonel olarak kan akımını kısıtlamış ise bu darlık yapan plağa müdahale etmek gerekir. Bu müdahale iki yöntemle olur. Bu yöntemler darlık yapan plağa stent takılması ya da plak olan damara yeni bir damar dikilmesi ile yapı¬lan kalp ameliyatıdır. Stent işleminden bir gün sonra hasta eve gidebilir. Hastalarımızın en çok merak ettiği sorulardan biridir. Bu konuda bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların sonu¬cunda bir grup hasta stentden daha çok fayda görmekte iken, bir grup hasta da bypass ope¬rasyonundan fayda görmektedir. Eğer hasta diyabetikse ya da üçten daha fazla stent ile tedavi edilebilecek çok yaygın damar hastalığı varsa bu grup stentten çok bypass ameliyatın¬dan fayda görmektedir. Diğer stent önerdiğimiz hasta grubu da cerrahiden fayda görebilecek ancak ileri yaş, akciğer hastalığı ya da böbrek yetersizliği gibi ek hastalıkları nedeniyle bypass ameliyatını kaldıramayacak hastalardır. Bir grup hasta da her iki tedaviye de uygundur ve uzun dönem benzer sonuçlara sahiptir. 

ekol hastanesi whatsapp HEMEN ARA
ekol hastanesi whatsapp WHATSAPP