Uzm. Dr. Sevgin E. Karacaoğlu

Uzm. Dr. Sevgin E. Karacaoğlu

(PSİKİYATRİ KLİNİĞİ)

Uzm. Dr. Sevgin E. Karacaoğlu
ÖZGEÇMİŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2007 yılında mezun oldu. 2011 yılında Psikiyatri Uzmanlığını 2013 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde aldı. Tedavi yaklaşımları yönünden ilgi alanları Bilişsel Davranışçı Terapiler, Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapileri, Enneagram Odaklı Terapiler şeklinde sıralanabilir. Ayrıca 2017 yılında Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından setifikalandırılan Homeopati uygulayıcısıdır. Yurt içi ve yurt dışında sertifikalı çok sayıda eğitimi bulunmaktadır.
 
Uzm. Dr. Sevgin E. Karacaoğlu iyi derecede İngilizce bilmektedir.
 
İlgi alanları:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında basılan bildirilerim:
 • İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Multipl Skleroz; Eş Zamanlı Semptomları Olan Bir Olgu Sunumu. Ekşioğlu S, Kılıçaslan EE, Kesebir S. Bahar Sempozyumu,2011.
 • Anksiyolitik olarak Sarı Kantaron (St.John'sWort) kullanımı sonrası psikotik bozukluk izlenen bir vaka sunumu. Ekşioğlu S, Kılıçaslan EE, Kesebir S. 47. Ulusal psikiyatri kongresi poster bildirimi,2011.
 • Subgroup of AdultAttentionDeficitHyperactivityDisorderWithBipolarDisorderPatients in RemissiontheEffect of DisabilityandQuality of Life. Ekşioğlu S, Koç İ, Kesebir S.EuropeanPsychiatry,2012.
 • SimutaneousVaricellaİnfectionandMania: A case report. Güven S, Ekşioğlu S, Kesebir S. EuropeanPsychiatry,2012
 • Pheniramine Dependence: A casereport. Bilici R, Ekşioğlu S, Tufan E.Bulletin of ClinicalPsychopharmacology 2012; 22.
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan veya onaylanan makalelerimiz:
 • Genç Erişkin İki Uçlu Hastalarda Kimlik Duygusu: Karşılaştırmalı Bir çalışma. Kesebir S, Koç İ, Güven S, Ekşioğlu S, Dereboy F. Journal of MoodDisorders 2011;1:103-9.
 • İntihar Girişimi Bulunan Duygudurum Bozukluğu Tanılı Hastalarda Mizaç Özellikleri. Dr. Sevgin EKŞİOĞLU, Dr. Hüseyin GÜLEÇ, Dr. Gülnihal ŞİMŞEK, Dr. Ümit BAŞAR SEMİZ (Türk Psikiyatri Dergisi Kabul edilen-Yayınlanmamış makaleler)
Çeşitli dergilerde yayın kurulu onayı bekleyen makaleler:
 • Sanrı tiplerinin şizofreni spektrumunda tedavi yanıtına etkisi (Makale No: AJP-2013-11-081)
 • Do ictal EEG characteristicspredicttreatmentoutcomes in schizophrenicpatientsundergoingelectroconvulsivetherapy? (Ref.:Ms. No. JCP-D-14-00088).
Devam etmekte olan çalışmalar:
 
(Aşağıda başlıkları yer alan çalışmalara; Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’undan onay alınarak başlanmıştır.)
 • Kronik kaşıntı yakınması bulunan hastaların, başa çıkma tutumları ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.
 • Unipolar depresif bozukluk tanılı hastalarda, somatik belirtilerin bağlanma biçimi ve hastalık algısı ile ilişkisi.

ONLINE RANDEVU AL


DİĞER DOKTORLARIMIZ

HEMEN ARA
WHATSAPP