Uzm. Dr. Adnan Kırcı

Uzm. Dr. Adnan Kırcı

(GASTROENTEROLOJİ)

Uzm. Dr. Adnan Kırcı
ÖZGEÇMİŞ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. 1998 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. 2008 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Gastroenteroloji ihtisasını aldı. Türk Gastroenteroloji Derneği ve Türk Karaciğer Derneği üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda gerçekleştirilmiş sözel ve yazılı sunumları; dergilerde yayınlanmış makaleleri, çeşitli dergi ve kitaplarda yazılmış derleme ve çevirileri mevcuttur.
 
Uzm. Dr. Adnan Kırcı evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
 
İlgi alanları:
 
 • Gastroözefageal Reflü Hastalığı
 • Dispepsi (Mide ağrısı)
 • Mide Ülseri
 • Disfaji (Yutma güçlüğü)
 • Demir ve vitamin eksikliğine bağlı anemiler
 • Karın ağrısı
 • Ağızdan ve makattan kan gelmesi
 • İshal
 • İnflamatuar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn hastalığı)
 • Kolon Polipleri
 • Kolon Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Karaciğer hastalıkları (Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Otoimmün Hepatit, Primer Bilier Siroz, Primer Sklerozan Kolanjit, Wilson Hastalığı, Feokrositoma Hastalıklarının tanı ve takibi)
 • Karaciğer Sirozu
 • Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları
 • Pankreas Hastalıkları
Endoskopik Girişimler:
 
 • Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi
 • Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi (Kolonoskopi)
 • Endoskopik Polipektomi
 • Endoskopik Skleroterapi
 • Endoskopik Klips Uygulamaları
 • Endoskopik Band Digasyonu
 • PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) uygulanması ve değiştirilmesi (mideden beslenme).

ONLINE RANDEVU AL


DİĞER DOKTORLARIMIZ

HEMEN ARA
WHATSAPP